Mezinárodní tranzitní doprava jen 5 km od Pražského hradu? Ne!

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 proběhlo v Dolních Chabrech další jednání dopravních odborníků se zástupci starostů třinácti obcí a městských částí sdruženými v iniciativě Starostové pro okruh (www.starostoveprookruh.cz).

 

Po mnoha diskusích a přípravě materiálů dopravními odborníky, zástupci obcí a občanskou veřejností se začíná o aktuální situaci ohledně severní části SOKP (silničního okruhu kolem Prahy) zajímat stále více lidí. Trasa, která je již několik desítek let „oficiálně zakreslena“ v územním plánu Hlavního města Prahy, je pro tento typ komunikace v mnoha ohledech naprosto nevyhovující.

 

 

 Z odborných materiálů a studií, které máme k dispozici, vyplývají především následující znepokojující fakta oproti trase regionální:

 

1) Stále dokola se opakující falešný argument, že SOKP (silniční okruh kolem Prahy) je pražská stavba. Nikoliv. SOKP musí primárně řešit dopravu regionální, tranzitní a mezinárodní (evropskou). Jeho funkce pro obyvatele Prahy je sekundární. Je tedy naprosto neakceptovatelné, aby si město Praha přivedlo desítky tisíc tranzitujících kamionů denně jen přibližně 5 kilometrů od Pražského hradu. To bychom byli opravdová rarita.

 

2) Náklady na dokončení SOKP v technicky velmi komplikované variantě blízko centra města (mosty, dlouhé tunely) mají činit přibližně 55,5 miliardy korun, zatímco případná regionální varianta by měla vyjít na cca 30,2 miliardy. Úspora tedy může činit přibližně 25,3 miliardy korun. Není třeba dodávat, že samotná výstavba (včetně časového hlediska) je v případě regionální varianty vedoucí převážně po stávajících polích mnohem méně komplikovaná i ze stavebně-technického hlediska.

 

3) Městská varianta tranzitní dopravy samozřejmě nesplňuje podmínky EU pro TEN-T pro tranzitní evropské komunikace a nebude tedy možné na tyto stavby čerpat žádné peníze z fondů EU. Více na stránkách Evropské komise (https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects).

 

4) Pokud budeme zvažovat obě možná řešení čistě s ohledem na bezprostřední dopad na obyvatele žijící v těsném sousedství budoucích komunikací, čísla hovoří jasně.  Počet bezprostředně zasažených obyvatel činí již dnes přibližně 100 tisíc (městská varianta Prahou) vs. přibližně 15-20 tisíc obyvatel v případě varianty regionální.

 

5) V neposlední řadě je třeba vzít v potaz i otázku výběru mýtného a s ním spojenou otázku financování budoucího provozu výše uvedených komunikací.  Výběr mýtného by v regionální variantě měl při předpokládané výši dosáhnout 852 milionů ročně oproti 480 milionům ve variantě městské. Tedy roční zisk přibližně 372 milionů korun. Jen rozdíl tohoto výnosu by prakticky zaplatil náklady na financování zmíněné stavby (téměř 3% p.a.).

 

Pokud máte o výše uvedenou problematiku zájem, neváhejte nás kontaktovat (http://www.18400.cz/kontakty/).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.