Petice: Nesouhlasím s plánem starosty Maliny na silnici V Kratinách a likvidaci „beranovky“

Výsledek Chaberského referenda naznačil, že je nutné komplexně řešit oblast Beranova. Situace však podle mě není tak zoufalá, aby bylo nutné „překopávat“ stávající územní plán.
Intenzita individuální automobilové dopravy je kritická hlavně v ranních hodinách a obec stojí na rozhraní, zda rozvoj dopravy směřovat k preferenci automobilové dopravy nebo upřednostnit pěší dopravu v kombinaci s MHD, což je nynější trend v západní Evropě.
Poslední krok starosty v návrhu přeměny „beranovky“ – polní cesty nad školou v silnici naznačuje, že v zastupitelstvu nejspíše není vůle se na problém podívat hlouběji a hledat alternativy. Dokonce bych řekl, že se hledají zbytečně složitá a nekoncepční řešení.

Proč se např. řeší napojení ulice Protilehlé na Ústeckou, když bude dle územního plánu nutné zbudovat podobný nájezd u ulice Pod Křížem, která by měla v prodloužení sloužit jako hlavní spojnice rozvojové lokality?

Proč se navrhuje tramvajové prodloužení od vozovny do Zdib místo levnějšího preferenčního pruhu pro autobusy? Existují nějaké studie o využitelnosti tramvají, nebo hrozí, že by většinu času vozily jen vzduch? Většina autobusových linek by stejně musela zůstat zachována. Nebyla by výstavbou tramvajové tratě znemožněna realizace preferenčního pruhu pro autobusy?

 

Zůstane silnice z Beranova na ulici K Ládví v současném podivném stavu, nebo se z ní udělá hlavní obousměrné silniční napojení s cyklostezkou? Toto je samozřejmě nutné řešit jak s majiteli pozemků pod budoucí silnicí, tak s Prahou 8, protože větší část silnice spadá pod katastr Čimic.

Zamýšlel se starosta nad provozem v ulici V Kratinách v případě, že nakonec dojde k realizaci dálničního přivaděče? V případě kolon na přivaděči existuje reálné riziko, že by se auta přelévala do této ulice u školy podobně jako to dnes probíhá v Ústecké a přilehlých ulicích při kolonách v Cínovecké.

Zastávky Počeradská a Prunéřovská umožňují žákům z Beranova dostat se bez problémů do školy, případně můžou jít deset minut po stávající klidné a bezpečné cestě. Vyasfaltování beranovky naproti tomu bude motivovat většinu rodičů k využití nové cesty pro odvoz dětí.

Nestálo by za úvahu zobchodovat výstavbu silničního napojení dle územního plánu k ulici Pod Křížem (případně v krajním případě vyasfaltování beranovky) s majiteli soukromých pozemků, kteří by vyčlenili část jejich pozemků pro zřízení parku dle územního plánu? Majitelé pozemků by nemuseli řešit silniční napojení a park by jim o to víc zhodnotil nemovitosti. Situace je o to jednodušší, že pan Malý, spolumajitel pozemku parc. č. 1374/1, je místostarostou.
Obec by pro změnu nemusela složitě odkupovat pozemky pro park. Je otázkou, zda by jinak k realizaci parku vůbec došlo. Nyní to zatím vypadá na vyasfaltování beranovky a vykácení stromů u školy kvůli přístavbě. Takový zásah by se samozřejmě v kombinaci s vyšším provozem aut podepsal na zvýšení prašnosti a teploty v okolí školy. I pokud by obec aktivně přistoupila k realizaci parku, tak by se efekt stávajících vzrostlých stromů novou výsadbou zajistil až po mnoha letech.

V závěru přikládám možné řešení dopravy v okolí Beranova při respektování územního plánu, aniž by se muselo ničit klidové území v okolí základní školy. Lze tedy uvažovat s až třemi trasami výjezdu aut a čtyřmi trasami vjezdu. V kombinaci s preferenčním pruhem pro autobusy by takové opatření mělo umožnit rozmělnění stávající automobilové dopravy a prevenci před jejím nežádoucím nárůstem.

Pokud také nesouhlasíte s vyasfaltováním beranovky, tak prosím přidejte svůj podpis pod petici na následující stránce, děkuji.

https://www.petice24.com/petice_proti_likvidaci_beranovky

Josef Maun, občan Dolních Chaber

 1. Dobrý den.
  Nesouhlasím s Vaším článkem, neboť jste nereflektoval, že kladný výsledek referenda byl o zlepšení dopravní situace v okolí napojení ulice Kobyliské ulice do Beranova (o tom není ve Vašem příspěvku zmínka) – tedy rozložení dopravních rizik možnými způsoby je pro mě jediné správné řešení.
  Řešení krize propojením ulice Pod křížem s několikametrovým převýšením na Ústeckou je de facto pro nejbližších x let nemožné. To i zprovoznění Protilehlé ulice na Ústeckou (které jak píšete nechápete) je aspoń částečným řešením pro zklidnění Kobyliské ulice.
  Že nedaleko plánované asfaltky V kratinách bydlí lidé v RD a ti se ozývají, je logické. Otázkou však je, jakou měrou k zásahu do jejich soukromí dojde a je to vůbec srovnatelné s tím, jak výstavba poškodila nás v Kobyliské ulici (proto pan Vyšín z Kobyliské vymyslel referendum). Rozložení dopravy více směry CELKOVOU situaci nakonec nezklidní.
  Pozoruji od doby návrhu pana Maliny různé školy u silnic a na základě zkoumání jsem přesvědčen, že se nic dramatického v obci nestane. Škola je většinou jen nesmrtelný strašák. Pro ilustraci: v Kobyliské ulici nahoře se otevře za měsíc školka přímo u silnice, tam kde teď projíždějí jak všichni domorodci ze starých Chaber, tak i všichni obyvatelé Beranova a jak vidno, není s tím pro nikoho problém.
  Řešení vyasfaltování ulice v Kratinách je přesně v duchu referenda. Kobyliská ulice se musí se řešit přednostně a koncepčně, nikoli jen dopravním opatřením.
  Jiří Marek

 2. Oprava překlepu – rozložení dopravy více směry CELKOVOU situaci nakonec ZKLIDNÍ.

 3. nesouhlasím pane Marku, běžte se prosím podívat do ulice Libčická v Čimicích , kde je ZŠ a MŠ a nejlépe ráno. Nelze tam pomalu vůbec projet, protože jsou v obou směrech zaparkovaná auta. O nějakém klidném bydlení pro místní nemůže být také řeč. Samozřejmě soucítím s lidmi s Kobyliské a pomoc v tomto směru kvituji, výstavbu odsuzuji, ale pomoci jedněm na úkor zase druhých také není v pořádku a že se v ulici v Kratinách nic významného neodehraje ? To si nemyslím.

  pěkný den

 4. Ačkoliv Jirku Marka považuji za svého kamaráda, Jirko, tentokrát si s tebou dovolím nesouhlasit. Jedná se o velké nepochopení. Dolní Chabry dnes sice „stále“ vypadají jako vesnice, ale postupně se přeměňují na standardní městskou část. Právě nyní se rozhoduje o tom, zda se nám společně podaří udržet vyvážený poměr mezi výstavbou a prostorem pro život, rekreaci, sport, přírodu a krajinu. Každá likvidace městské krajinné zeleně, o kterou se chaberská radnice tak vehementně snaží, musí být považována za zločin. Vyasfaltování míst, kde dnes rostou stromy a kde by zítra mohla být „pěší zóna“ a cyklistická stezka jen proto, že výstavba západního připojení nového sidliště nepostupuje tak rychle, jak si někteří představovali, nesmíme dopustit. Moc děkuji všem, kterých se to přímo nedotýká, protože bydlí od této lokality relativně daleko, ale přesto jim to není jedno. Hezký večer.

 5. Vážený pane Marku,
  bydlím v oblasti zástavby rodinných domů nad školou a rozhodně se nebojím nárůstu hluku na mé zahradě – obzvlášť ne nyní, kdy ze sídliště Beranov stojí pouze 1/3 bytových domů. Čeho se však bojím, je stav budoucí, v horizontu 5 let. A nebojím se o ten svůj píseček, snažím se nahlížet na Chabry jako na celek.
  Na sídlišti Beranov bude stát dle plánů investora celkem 46 domů – (nyní jich stojí 18). Na pozemcích jižně od Beranově směrem ke škole je v ÚP povolena další významná výstavba dvoupodlažních domů.
  Západně od cesty v Kratinách je prozatím změna ÚP a následně výstavby 4-7 podlažních domů neschválena, ale vše se může v budoucnu rovněž změnit. Vždyť sama Městská část Dolní Chabry v zastoupení pana starosty Maliny o tuto tak významnou a zároveň pro Chabry likvidujcí změnu ÚP plánu v roce 2012 požádala.

  To, že veškerá doprava byla nekoncepčně svedena do ulice Kobyliské, však neznamená, že uděláme v Chabrech Kobyliskou II.

  Váš argument, že jiné školy a školky jsou přímo u silnic u mne a doufám, že u většiny obyvatel Dolních Chaber neobstojí. Myslím, že současný životní trend by měl jít ke zlepšení životního prostředí, prostředí k rekreaci a oddechu, a ne naopak – všude jsou zácpy, tak mohou být i u nás, mnoho škol je u hlavní silnice (Vámi dříve zmiňovaná Žernosecká ), tak proč naše chaberská by měla být výjimkou?

  Je potřeba se ozvat a ozvat se včas, kdy je ještě možné nad změnami přemýšlet, nesouhlasit s nimi a třeba i diskutovat, výmýšlet náhradní řešení. Vytvoření nové silnice, která sice na krátkou dobu uleví ulici Kobyliská, ale současně vytvoří podmínky pro rozsáhlou další výstavbu, považuji za špatné řešení.
  Proto kvituji nápad pana Mauna uspořádat petici. Obyvatelé Dolních Chaber by měli tlačit na radnici městské části a ta by měla hledat náhradní možná řešení.
  „Panelovku“ si představuji jako stezku pro cyklisty a pěší, s altánky na posezení a možností pikniků, lemovanou stromy a končící u multifunkčního hřiště u školy. To je to, co Dolním Chabrům chybí.
  M. Závitkovská

 6. K uvažované tramvajové trati přes Dolní Chabry:
  Podle stránek obce Zdiby ohledně připravované tramvajové trati do Zdib proběhla dne 26. 5. 2017 na OÚ Zdiby již druhá koordinační schůzka se starosty okolních obcí a majitelů pozemků podél uvažované tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby. Podle tohoto článku by měla být stavba realizovaná v letech 2020 až 2022, v letech 2018 až 2020 by měl mj. proběhnout výkup pozemků.
  Dotázala jsem se pana starosty, proč nejsou o plánované tramvajové trati a s ní spojené další hlukové zátěži informováni občané Dolních Chaber. Bylo mi odpovězeno, že projednávání tramvajové tratě je na samém začátku a účelem že je snížení provozu individuální automobilové dopravy a zprůjezdnění Ústecké během dopravních špiček. Opatření dle pana starosty přinese výrazné snížení exhalací a paradoxně (vzhledem k pokročilé technologii traťového svršku tramvajové trati) i snížení hluku na Ústecké.
  O nějak znatelném snížení provozu automobilové dopravy pochybuji. Kdo si zvykl jezdit do práce autem, ten tramvají jezdit nebude a přes Chabry nejezdí jen auta lidí cestujících do zaměstnání. Pokud jde o snížení hluku, stačí se postavit v Praze na kteroukoliv ulici, kterou jezdí tramvaj. A nejde jen o hluk, ale i o vibrace a s tím spojené nebezpečí poškození domů v Ústecké ulici. Osobně se mě to dotýká, protože v Ústecké bydlím.
  Někdy mám dojem, že my, občané bydlící na severním okraji Prahy a v přilehlých obcích středočeského kraje, jsme občané druhé kategorie. Mezi Dolními Chabry a Zdiby má vést dálniční okruh Prahy, cca 8 km od Chaber má být mezinárodní letiště, cca 6 km od Chaber (Drasty) jsou sváženy obsahy záchodů z poloviny Prahy a teď nám sem nacpou i tramvaj. Mimochodem, tramvajová trať by se časem dala protáhnout až do Vodochod a atraktivnost letiště by tím byla posílena.

 7. Dobrý den všem.
  Přesně ty argumenty chápu a opravdu všechny, hlavně, že by se tím dala zelená nové výstavbě (to se ale přeci stejně do pár let dá, to je téměř jisté, jen jde o to aby nikdy parta nebyly více jak 4) ale všimněte si maličkosti … ani jeden z vás se na to nepodíval z Kobyliské (referendum). Máme to tam dolikvidovat, kvůli dřívějším chybám, aby dole měli ostatni absolutní klid? … těžko se mi to chápe, omlouvám se a nemyslím to vůči vám zle. Jen jsme kdysi zažili šok a po letech zkušeností se tam snažíme myslet realisticky.

 8. Ale jestli vás můj otevřený postoj všechny alespoň posune v myšlení, proč také bylo referendum a že je potřeba to tam u nás opravdu řešit (píšu to téměř bez reakcí do spolku za Lepší Chabry půl roku), tak to budu považovat konečně za malý částečný úspěch. Chápu skutečné záměry představitelů obce pro ulici v Kratinách, ale my jsme NEPŘINESLI ke Kobyliské DODNES panu Malinovi návrh něčeho účinného a realisticky proveditelného.

 9. Dnešní návštěva veřejného zasedání zastupitelstva mne vede k pochybnostem o smysluplnosti a koncepčnosti jeho chování. Jasná převaha vládnoucích radních nedává rozumné šance opozici a výsledkem je rozprava plná nejasností. Když si odmyslím politické „šarvátky“ a řečnická klišé, tak jsem se dozvěděl že:
  – občané i zastupitelstvo jsou rozděleni především podle místa bydliště, což je přímo úměrné rozdělení na starousedlíky a přistěhované cca po roce 2000;
  – roli zde hraje vlastnictví pozemků v místech plánovaných velkých staveb (platí především pro starousedlíky v zastupitelstvu) a s tím spojený konflikt zájmů v rekonstruované místní komisi, která má řešit severní okruh;
  – překotné zhoršování dopravní situace v obci a okolí generuje nápady na řešení (městský okruh, zavedení tramvaje nejméně do Zdib, dopravní obslužnost nové výstavby), ale tyto případy se řeší odděleně a ne komplexně ve svém celku – přitom zjevně tramvaj a okruh se potkají;
  – doprava ve směru Čimice-Ďáblice a s ní spojené vybudování bezpečného chodníku pro chodce z Chaber na konečnou Sídliště Čimice nebyly zmíněny ani slovem a jde přitom o stále sílící provoz po úzké komunikaci procházející středem obce s nejméně dvěma kritickými místy (přechod u ZŠ a stopka na Osecké). Fantazírování o tramvaji s dvouminutovým intervalem na Ústecké je v této souvislosti docela úsměvné.
  Nechci ani nemohu tímto komentářem kritizovat politiku ani práci zastupitelstva obce. Jen mne osobní účast na jejich zasedání nedala potřebný klid, ve kterém bych chtěl v Chabrech žít. Ve snaze se osobně na místě zeptat jsem i zvedl ruku, ale řídící zasedání je rychle ukončil…

 10. Byť se zpožděním, musím na výše uvedenou diskuzi reagovat.
  Díky, Jirko Marku, žes mě označil za toho, „kdo vymyslel referendum“. Je to od tebe milé, já ale jen seděl u stolu, kde se referendum „vymýšlelo.“:-)

  A teď k věci. Na diskuzích ohledně Kratin na všech úrovních mi chybí jedna věc: co je to vlastně zprovoznění Kratin? Kam až by se cesta prorazila? Až ke škole? Nebo jen do půlky okolních polí a pak by se od ní odbočovalo vlevo a vpravo do budoucích nových čtvrtí jižně od školy a jižně od ulice Jana Marka? Jednoho dne se i tam (bohužel) promění pole v domy. A bude potřeba tam dopravu přivést i odvést.
  Každý, kdo je pro či proti nějaké změně v Chabrech, by si měl nejdřív sednout na mapu Chaber a důkladně si promítnout každou ulici, její šířku a průjezdnost. Zjistí pak, že vymyslet to není sranda, obzvlášť tehdy, když ze skříní jako kostlivci vyskakují další návrhy na změny ÚP o kterých se tu roky vůbec nejednalo.
  I proto není dobré (zatím) Kratiny narychlo prorážet (stejně jako jiné změny ÚP). Teď by se tím jen dala zelená přeměně polí vedle Kratin na další kolosální Beranov II. Byť vím, že tímto jako obyvatel Kobyliské ulice mluvím proti sobě. Ono by proražení Kratin Kobyliské pomohlo, ne že ne. Ale chci to pojmout komplexně. Bezkoncepční výstavby tu bylo doteď až až.

  Jen doufám, že všichni ti, kteří bojí za lepší životní podmínky v Chabrech podpoří i naši snahu o zlepšení života v Kobyliské ulici a pochopí, až jednoho dne tudy domů neprojedou. Do té doby nám, tady nahoře, pomůžou tím, že průjezd Kobyliskou omezí na minimum a hlavně v téhle ulici bez chodníků budou respektovat povolenou třicítku.

  K tématu se brzy vrátím podrobněji

 11. Já bych byl rád, kdyby to pochopili hned, díky tomu prošlému referendu a podal se konečně p. Malinovi nějaký návrh.
  Bohužel všude, kudy by se to dalo řešit někdo bydlí nebo by se tam dokonce mohlo stavět (což se stejně časem bude, že jo), tak lze mu vůbec něco navrhnout? Kvůli referendu by se mělo. Tam byly tři body, ne dva.
  Ale ve finále je tato situace vlastně v pořádku: radnice se řešením Kobyliské bude zaštiťovat vybudováním silnice v Kratinách a to tak vehementně, že Za lepším Chabrům nezbyde než se Kobyliskou fakt zabývat a podat rozumný návrh na Kobyliskou, aby se Kratiny zastavily nebo aspoň oddálily.
  A nebo se tím prostě ukáže, že pro Kobyliskou žádný reálný návrh neexistuje no a pak výstavba x nevýstavba – „sorry jako“ – nějak se to prostě řešit bude muset.
  I když pokud to bude jako v Protilehlé, která se blokovala radnicí 10 let, protože tam bydlí kamarádi předchozího starosty, tak to zase bude dalších 10 let trvat.
  To jsou jen fakta.

 12. Překvapilo mě množství reakcí. Jen to ukazuje, jak je toto téma živé a jsem rád, že existuje platforma pro smysluplnou diskuzi.
  Obecně mi v jednání zastupitelstva také chybí koncepční přístup. Myslím si, že výsledek referenda dal impuls k tomu, aby se k řešení dopravní obslužnosti Beranova vyhotovila odborná studie, která by nabídla variantní řešení, z kterých by se vybralo to, které by vyhovovalo většině obyvatel Chaber. Ideální by asi byla diskuze přímo nad rozvojem Chaber jako celku, ale to se asi mělo řešit už před výstavbou Beranova…
  Sám si umím představit, že se budoucí zástavba propojí a nějaký průjezd do okolí školy bude existovat. Přesto bych toto rád viděl až po realizaci zelených ploch dle územního plánu.

  Představa, že tramvaje vyřeší ranní dopravní špičku mi přijde na úrovni špatně trasovaného metra do Letňan (na to téma doporučuji tento článek: http://subrt.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=92624 ). Asi není náhoda, že se nyní chystá na druhé straně Prahy obdobná výstavba tramvajových kolejí z Barrandova přes pole do Holyně a Slivence. Z Chaber do Zdib by tramvaj překonávala dokonce 1,5 km nezastavěného okolí silnice 608. To už mi přijde vyloženě jako plýtvání veřejnými financemi (je otázka, zda takovou stavbu magistrát vůbec podpoří). V Praze jsou daleko potřebnější místa pro stavbu tramvaje – např. na Suchdol nebo k ZOO.

  Napojení ulice Pod Křížem na Ústeckou je sice problematické převýšením, ale není to podle mě větší převýšení než z ulice V Kratinách do ulice Nad Úvozem. I kdyby se jednalo pouze o užší jednosměrné napojení směrem na Ústeckou, tak by tato spojka v kombinaci s prodloužením dle územního plánu znamenala minimální zátěž pro Kobyliskou. Kličkování aut do ulice Protilehlé mi přijde jako krátkodobé řešení použitelné, ale je to na úkor obyvatel v ulici Kobyliská.
  Nikde jsem zatím nečetl, proč se nemůže realizovat prodloužení ulice Pod Křížem. Sice se jedná o komunikaci, která by zastavěla ornou půdu, ale myslím, že důvodem proč tam nechce starosta stavět je spíš chybějící zasíťování. Pokud už tam má jednou vzniknout zástavba, tak ať se nejdřív postaví tato silnice a až potom ničí stávající zeleň.

 13. Je zcela nesmyslné vést frekventovanou komunikaci kolem školy, kde počet žáků se bude zvyšovat v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel vlivem nové výstavby.
  Všude se řeší nárůst dopravy obchvaty kolem obcí, pan starosta chce dopravu vpustit přímo do centra obce.
  Spíše se patrně jedná o vytvoření komunikace pro budoucí výstavbu bytových domů na přilehlých polích a tím i podstatné zhodnocení okolních pozemků.
  Navíc dosavadní cesta slouží jako klidová odpočinková oblast.
  Záměr je zcela nesmyslný a účelový.

 14. Ta tramvajová trať do budoucna smysl má už jenom kvůli napojení celýho severu Prahy včetně Odolený Vody, Břežan, Kralup, Vodochod včetně letiště a průmyslovky co tam stojí…tam rozhondě není malý objem lidí. Tramvaj směrem na sever se hodně odlehčí silnicím a tramvaje budou praskat ve švech, když se pořádně při řešení zamyslí nad odstavnými parkovišti u zastávek, třeba u Zdib kde je už teď šílenej kruháč, by tramvaj bodla i všem lidem od Neratovic apod…

 15. Tramvaje jsou rozhodně přínosné i pro Chabry a jejich občany. Je tady kolem spádových komunikací natolik znečištěné životní prostředí ,že bychom urychlenou výstavbu tramvajové trati měli podporovat všichni. Bránit výstavbě severní části okruhu taky zrovna prozíravé nebylo , díky tomu ,že dosud není dostavěný, narostl významně počet aut, která denně jezdí přes Chabry do tunelu Blanka místo aby objely po okruhu ( chybějícím) Prahu. Tomu říkám vyhánění čerta ďáblem. Chápu ,že výstavbě obytných celků se Chabry do budoucna vyhnout nemohou ale ta impotence radnice vypracovat aspoň nástin ( představu) celochaberské koncepce organickèho zasazení nových čàstí do již existující obce ,je frustrující. Chabry musí mít koncepční plán, jak má obec do budoucna vypadat ,uvést ho do souladu s pražským územním plánem a jeho podobu tvrdě na developerech vymáhat. Na tom jak budou jejich Chabry do budoucna vypadat – jestli to bude spíš Hanspaulka nebo Jižní město- Roztyly – by mělo záležet i místním majitelům pozemků.

 16. Tramvaj by byla přínosem i pro občany Chaber, ale jak pro které. Bydlím v Ústecké ulici a představa, že mi bude pod oknem ještě řinčet tramvaj, je hrozná. Tramvaj je každopádně hlučnější než autobus. Je těžká a obávám se popraskání domů. Sníží se jejich hodnota.
  Proč by měli někteří občané doplácet na to, že jiným se život usnadní?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.