Odpověď starosty Miroslava Maliny na článek MUDr. Petra Závitkovského

Milí čtenáři 18400.cz, dnes v pondělí 30. 4. 2018 nám dorazil email, ve kterém nás žádá pan starosta Městské části Praha – Dolní Chabry o otištění reakce na článek MUDr. Petra Závitkovského (na fotografii), který jsme uveřejnili na našich stránkách dne 1. 3. 2018 a najdete jej zde: http://www.18400.cz/kabaret-jmenem-volba-pro-chabry-posunul-tragikomedii-na-nasi-radnici-opet-na-vyssi-uroven/.

Jak je naším zvykem, reakci neprodleně zveřejňujeme v plném znění.

Vážená redakce,
reaguji na článek pana doktora Závitkovského s názvem „Kabaret jménem Volba pro Chabry posunul tragikomedii na naší radnici opět na vyšší úroveň“ uveřejněný v dubnovém vydání periodika 18400.cz ZA LEPŠÍ CHABRY. V tomto článku byly uvedeny skutečnosti, které se mě zásadně dotkly na cti, důstojnosti a dobrém jméně. Na základě § 10 zákona 46/2000 Sb. proto žádám o uveřejnění omluvy a následujícího textu jako odpovědi:

V dubnovém článku pana Závitkovského věnovaného z velké části mé osobě je uvedeno tolik lží a nepřesností, že, přestože jej mohl brát málokdo vážně, je nutné na něj reagovat. Zásadním způsobem se musím ohradit proti vyjádření, že „vystupuji jako diktátor zaštítěný hlasy lidu“. Má osoba byla do úřadu starosty MČ řádně zvolena a veškeré kroky, které jako starosta pro městskou část podnikám, jsou v zákonných normách demokratické společnosti, kterou ctím a respektuji. Do stejné kategorie pomluv patří výrok o mém vyjadřování „bolševickou rétorikou“. Komunistický režim považuji za zločinný a podobná přirovnání jsou pro mě, který tento režim značnou část života zažil, silně urážející. O redakční radě Chaberského zpravodaje a kompetentnosti jejích členů nemá již smysl ani polemizovat, pan doktor si tam zjevně popletl význam cizích slov. Žádnou odměnu jsem si jistě „nenechal schválit“. Finanční dar starostovi navrhla radní Nikodýmová a většinově jej schválilo Zastupitelstvo MČ. Kontrolní orgány magistrátu hl. města Prahy, k nimž si kdosi velmi rychle po zasedání Zastupitelstva MČ stěžoval, jednoznačně deklarovaly zákonnost postupu. Článek doktora Závitkovského je velmi emotivní, v celku však především velmi nepřesný a v mnohém lživý.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.