Informace z radnice? Pouze s odvoláním na Zákon „106“ o svobodném přístupu k informacím

Tento článek má být otištěn v únorovém čísle Chaberského zpravodaje v části vyhrazené příspěvkům zastupitelů. Nyní však čeká na to, až se k textu vyjádří Rada MČ Praha-Dolní Chabry a odsouhlasí jeho otištění v původním znění bez úprav redakce. Šéfredaktorka Chaberského zpravodaje, paní Hana Kunešová, osobně článek zaslala Radě MČ Praha-Dolní Chabry, aby se k jeho obsahu Rada vyjádřila, cituji: „v souladu s tiskovým zákonem o vyváženosti zpravodajství na stránkách tiskového periodika“.

Na otázku, zda je postup šéfredaktorky správný, navíc s jejím osobním odvoláním na platný Tiskový zákon, je odpověď jednoznačná. Vzhledem k novele tiskového zákona z listopadu 2013, v níž se výslovně uvádí, že zpravodaje vydávané radnicemi musí být objektivní, vyvážené a opozice v nich musí mít nárok na přiměřený prostor, rozhodně není konzultace obsahu článku redakce s radními ideálním postupem v souladu s Tiskovým zákonem!

Svůj příznivý obraz by měl pan starosta, a vedení obce vůbec, získat svou činnosti a nikoli ovládáním informací o své činnosti. 

Aby bylo učiněno Tiskovému zákonu zadost a článek se dostal i k Vašemu objektivnímu posouzení:

 

Zastupitel je zvolený zástupce občanů, který by měl svým voličům zprostředkovat informace o dění v obci. Pokud však jste zastupitelem opozičním, není v současné době jednoduché tyto informace získat. Že je to v dnešní době a s využitím informačních technologií jednoduché? Je a není. Uvedu jeden konkrétní příklad: poté, co jsme společně s mým kolegou Zdeňkem Šírem, s dalšími zastupiteli a spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s., vyzvali pana starostu, aby v souladu s výsledky referenda zaslal námitky naší městské části k územnímu řízení o umístění stavby Nové Chabry fáze F a G a byli jsme rádi, že tak jménem obce učinil, požadovali jsme zaslání potvrzení s datem odeslání, abychom informovali občany, že námitky byly podány v zákonné lhůtě. Požadavek zcela jednoduchý, vyžadující pouhé zaslání kopie dodejky z datové schránky. Žádný doklad nám však ze strany obce zaslán nebyl. Proto jsme byli nuceni dožadovat se svého práva doručením oficiálního formuláře s tímto požadavkem, odvolávajícím se na povinnost poskytnutí této informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požadovaná kopie dodejky nám tentokrát již byla doručena e-mailem, nicméně až poslední den zákonné lhůty pro odpověď, tedy za 15 dní. Tentýž postup se opakoval ještě několikrát, pokaždé, kdy jsme žádali jakoukoliv oficiální aktuální informaci od naší městské části. Naposledy to bylo ohledně cenové nabídky vybraného dodavatele fitparku Klášterecká. A to i přesto, že nám starosta na ZMČ dne 4. 12. 2017 přislíbil její zaslání na nové e-mailové adresy zastupitelů.

S odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. jsme museli požadovat i zaslání kompletní dokumentace na poskytnutí právní analýzy, týkající se především tiskového zákona, a konzultaci zákona shromažďovacího, z důvodu podezření na údajné protiprávní setkání občanů u piva v chaberské restauraci. Smlouva, která byla od 3. 1. do 19. 1. 2018 zveřejněna na úřední desce MČ, však i přesto nebyla zaslána ani zveřejněna kompletně, chybí příloha, v níž je dle smlouvy specifikována úplata za právní analýzu. Ke dni 10. 1. 2018 není ani faktura, která má být dle Smlouvy ze dne 1. 11. 2017 vystavována 1x měsíčně. U pana starosty jsou „otevřené dveře“, jak hlásí v každém Zpravodaji. Dveře jsou sice otevřené, ale některé informace zůstávají zavřené a uložené hluboko v některé ze skříní naší městské části. Já však věřím, že by brzy mohlo dojít k nápravě, tak jako došlo k samovolnému polepšení nás, kteří se scházíme na pivo U Trumpety, aniž jsme se o jakoukoliv nápravu pokusili. Kdo ví ?… Přejme si alespoň to, aby byl nový rok 2018 ještě lepší, než ten předcházející. Hodně štěstí a zdraví nám všem! Ostatní již přijde samo.

Alena Hájíčková, zastupitelka městské části Praha-Dolní Chabry.

PS: A protože stále věřím, že to jednou bez nutnosti, odvolávat se na magickou „106“ půjde, zkusila jsem si opět ze své pozice zastupitelky naší MČ vyžádat přílohu č. 1 zveřejněné Příkazní smlouvy e-mailem. V příloze 1 Příkazní smlouvy, na níž se tato smlouva v textu odvolává, a na faktuře, kterou jsem též e- mailem požadovala, je specifikována výše úplaty za právní analýzu a služby, poskytnuté obci v souvislosti s Tiskovým zákonem, abychom se my občané Dolních Chaber konečně dozvěděli, kolik naše obec za uvedené služby uhradila, případně kolik má v plánu uhradit v nejbližších dnech. Očekávala jsem, že mi jako zastupiteli bude kopie Přílohy č. 1 a případné faktury zaslána obratem. Bohužel! Obratem jsem obdržela pouze formální odpověď, že můj požadavek byl zaevidován pod č.j. 00153/2018 a předán k vyřízení.
I přesto, že jsem byla občany zvolena jako jejich zastupitel, který jim bude poskytovat informace o činnosti obce, nezbývá mi v současné době nic jiného, než si na tyto informace, byť je nežádám jen pro svou osobu, vyčkat v řádné frontě. V dobách minulých byly fronty na cokoliv zcela normální a tak mne napadá, zda se nám na naší chaberské radnici tak trochu nezastavil čas.

  1. Dobrý den,
    zkuste se se zeptat právníků, kteří nás zastupují v jednání o okruhu, který je stále prosazován magistrátem přes Chabry. Napadá mne ještě jiná možnost, ale nevím, jestli je na tuto možnost dost opozičních zastupitelů. Tou možností je odstoupení všech opozičních zastupitelů, když současní zastupitelé nedostávají vyžádané necenzurované informace. Jiná možnost mne nenapadá, a další výstavbu odsuzuji, protože se nechci udusit smogem od aut! Už dnes mne vadí, když náhodou potřebuji projít podle stojícího nastartovaného auta, protože mám astma!
    Přeji Vám úspěšné projednání žaloby na současné vedení obce a prosím pospíchejte s prací na navrhnutém řešení, aby nebylo pozdě!

    Martin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.