V Kratinách aneb petice za záchranu Beranovky

Tento článek nemohl být publikován v únorovém vydání Chaberského zpravodaje. Ač mám na jeho publikaci jako zastupitelka přednostní právo, nejen dle tiskového zákona, ale i dle Pravidel tvorby a schvalování Chaberského zpravodaje, který schválila rada městské části, do dnešního dne se mi nedostalo řádného vysvětlení, proč nakonec otištěn nebyl.

Ulice V Kratinách je zčásti jednosměrná komunikace vedoucí kolem základní školy směrem k Beranovu. Mezi lidmi se vžilo označení Beranovka pro tu její část, kterou tvoří panelová a polní cesta. Dnes jde o jedinou cestu v Dolních Chabrech, kde nemohou jezdit auta a je využívána k procházkám rodin s dětmi, se psy a cyklisty.  V minulosti se dokonce uvažovalo, že by zde mohla být vybudována cyklostezka, která by spojovala povltavskou cyklomagistrálu skrz Draháňskou rokli přes Dolní Chabry a dále Čimickým a Ďáblickým hájem.

Komunikace V Kratinách (Beranovka) se stala součástí plánů na řešení dlouhodobě neudržitelné dopravní situace v Dolních Chabrech. Jak jste se mohli opakovaně dočíst v  Chaberském zpravodaji, je v plánu tuto ulici zprůjezdnit. Prosincový zpravodaj obsahuje dokonce vizualizaci vybetonované ulice V Kratinách, lemované statnými zelenými stromy, která je eufemisticky v článku označená jako „obnovení historické komunikace V Kratinách“. V textu se dále uvádí, že dopravní řešení, jehož součástí je zprůjezdnění, vzniklo po konzultaci s příslušnými odborníky  na dopravu. Avšak dle odborníků na dopravní řešení, které jsme oslovili my, je tento plán ze své podstaty špatný. Zklidnění dopravní situace nepřinese a celá koncepce by se měla řešit úplně jinak, než zprůjezdněním klidové zóny nad obytnou čtvrtí a základní školou. Naopak změna svede dopravu z Nových Chaber přímo ke škole, do těsně blízkosti veřejného hřiště, a z křižovatky u školy se stane dopravně úzké hrdlo, které bude ohrožovat děti v jejím okolí.

Na webových stránkách https://www.petice24.com/petice_proti_likvidaci_beranovky vznikla petice, organizovaná panem Maunem, kterou k dnešnímu dni podepsalo 214 lidí. Svým podpisem vyjadřují nesouhlas se zprůjezdněním Beranovky. Na zastupitelstvu MČ Dolní Chabry dne 11.12. 2017 jsem jako zastupitelka vznesla žádost o projednání této petice. K projednání petice zastupitelstvem městské části stačí, pokud ji podepíše 0,5 % občanů. V případě Chaber s celkovým počtem obyvatel kolem 4000 tak stačí cca 20 podpisů. Taková petice pak zastupitelstvem musí být projednána do 60 dnů. Odpovědí mi bylo, že petice nesplňuje formální náležitosti a tak ji není nutné projednat, protože je podepsána pouze v elektronické formě. Což je sice pravda, nicméně nic nebrání zastupitelstvu ji i přesto projednat. Mohu porovnat se svou zkušeností z úřadu městské části Praha 7, kde se poctivě na zastupitelstvu projednávají i petice či žádosti, které příslušného půl procenta nedosáhnou.

Za zprůjezdnění ulice se naopak pan starosta postavil opakovaně. Podporu vyjádřil i v květnovém čísle zpravodaje a na úrovni hlavního města Prahy je na popud naší městské části projednávána změna územního plánu, a to pod označením Z 2844. Změna územního plánu musí totiž předcházet všem dalším krokům vedoucím ke zprůjezdnění Beranovky.

Existuje zde jisté podezření, že celá změna panelové a polní cesty, která má nyní režim zeleně městské a krajinné, na režim umožňující výstavbu silniční komunikace,  se má odehrát hlavně z důvodů umožnění další výstavby na přilehlých pozemcích, kterým vytvoří přístupovou komunikaci. Nová komunikace dá totiž zelenou nové výstavbě dalšího sídliště hned vedle současných Nových Chaber. Toto podezření potvrzuje i zápis z jednání Komise pro změny územního plánu hl. m. Prahy ze 23.01.2015 kde se doslova uvádí: „Jedná se o stávající cestu v ploše ZMK, která má v severní části podél zástavby charakter ulice a ve zbývající se jedná o polní cestu. Komunikace umožní další zástavbu, která je podle platného územního plánu možná.“

I přes obecný nesouhlas obyvatel s navyšováním zástavby bez jasné koncepce rozvoje obce a názorům odborníků to tedy vypadá, že obec se snaží pokračovat dál započatou cestou.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková

zastupitelka městské části Praha – Dolní Chabry

 

 

  1. Naprosto odmítám, aby k takto zásadní změně neměli občané Dolních Chaber mít možnost se vyjádřit. Rád se v souladu s petičním zákonem stanu členem petičního výboru a začnu sbírat podpisy pod petici, která již bude mít všechny formální náležitosti. Zároveň se domnívám, že by stávající zastupitelstvo již nemělo činit podobná zásadní rozhodnutí jako je toto. Činnost zastupitelstva MČ musí být v souladu s rozhodnutím občanů v uskutečněném referendu, ostatně výsledky referenda jsou pro zastupitelstvo závazné.

  2. Díky. Můžeme zkusit domluvit s organizátorem petice. Zdravím

  3. Již jsem podepsal petici za zachování cesty bez automobilového provozu z nových Chaber ke škole, rád přijdu i osobně podepsat petici podruhé.Drzim palce organizátorům podpisové akce a všem kdo mají zájem na zachování klidové zóny v obci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.