Tak jsem doufal. Marně…

Únorové číslo Chaberského zpravodaje jsem otevíral s velkou dávkou zvědavosti. Těšil jsem se mj. na to, jakým způsobem budou na stránkách uváděny příspěvky dolnochaberských opozičních zastupitelů, tedy všech těch, kteří nejsou členy „vládnoucí“ Volby pro Chabry.

Ale ouha, po prolistování Zpravodajem jsem to musel vzít ještě jednou v domnění, že jsem, se přehlédl. Na stránce, původně určené opozici, se v rohu krčil jediný příspěvek od ing. Floriánové. O dalších avizovaných článcích ani vidu. Co mě však velmi překvapilo, byla vedle otištěná odpověď zastupitele, pana Vokurky, která byla bezprostřední reakcí na tento příspěvek. Nechci zde posuzovat tyto dva články z hlediska jejich obsahu. Řeklo by se jednoduše, že na aktuální příspěvek je hned vedle aktuální reakce. Z hlediska čtenáře jistě ideální stav. Ale je tu jeden zakopaný pes. V čem?

Právě v rychlosti reakce zastupitele „vládnoucího“ na příspěvek zastupitelky „opoziční.“ Vezměme to však postupně.

V zářijových číslech Chaberského zpravodaje vyšla otevřená výzva a otevřený dopis, v němž vedení radnice ústy starosty a tehdejšího místostarosty žádalo omluvu od několika občanů za údajně nepravdivé informace, zveřejněné na stránkách nezávislého periodika „18400.cz – Za lepší Chabry“. Tito dotčení občané tedy sedli, napsali své odpovědi a zaslali je do redakce Chaberského zpravodaje, tedy tam, kde vyšla otevřená výzva. A výsledek? Do dnešních dnů tyto odpovědi nebyly na stránkách otištěny, přestože je to v rozporu s tiskovým zákonem. Jednou se redakční rada vymluvila na nedostatečnou kapacitu zpravodaje, jednou na přílišnou délku příspěvku, pak zase byla dána přednost článku jiného autora…

Pouze jediný z příspěvků, od Stanislava Vyšína, dostal po dvou měsících bojů šanci.  Ale jaký příspěvek to byl otištěn? Zpětně a až po vydání prosincového Zpravodaje bylo autorovi oznámeno, že jeho text byl rukou novopečené šéfredaktorky upraven, zkrácen a „očištěn od skryté reklamy.“  Bez souhlasu pisatele tak byla otištěna neautorizovaná, zmrzačená a zcenzurovaná verze článku, svým odkládaným termínem vytržená z kontextu aktuálního dění v obci.

Rovněž šuplíky opozičních zastupitelů se stále plní nepublikovanými příspěvky. A důvod neotištění? Opět ono známé odvolání se na délku příspěvku a… Ono je to vlastně jedno, jaké jsou ty důvody. Vždycky se nějaký najde. Prostě ti dotyční/ty dotyčné sedí na „nesprávné“ straně stolu a šíří „nesprávné“ názory na dění v obci. Blýskání na časy v podobě stránky určené pro názory opozičních zastupitelů se ukázalo být blýskáním falešným. Příspěvky zastupitelek Hájíčkové a Šafránkové-Šilhové, určené pro únorové vydání Chaberského zpravodaje, opět spadly pod redakční stůl. Tímto se tak dostávám zpět na začátek mého článku, kdy se pozastavuji nad bleskovým zveřejněním reakce na článek. Ono by to totiž opačně tak rychle nefungovalo. Reakce opozičního zastupitele (i občana) na rozdíl od zastupitele Volby pro Chabry prochází otevřenou cenzurou a paní šéfredaktorka tím posunuje Chaberský zpravodaj směrem 1000 verst na východ a 30 let nazpátek. Vládnoucí uskupení Volba pro Chabry má monopol na lokální sdělovací prostředky (myslím tím i oficiální webové stránky MČ Dolní Chabry) a příspěvky jejich zastupitelů mohou vycházet dle libosti, jak ostatně dlouhé měsíce a léta můžeme vidět (včetně mimořádného vydání Zpravodaje obhajujícího brutální navýšení podlažnosti sídliště Nové Chabry za obecní finance).

Takže až se zase bude někdo čílit, proč mu „po nocích chodí štvavé tiskoviny do schránek,“ moje odpověď je „právě proto.“

Obecní periodikum musí být ze zákona vyvážené a musí umožňovat přiměřenou reakci všech stran. Je-li tento pilíř demokracie deformován, sahají aktivní občané a „opozice“ po jiných komunikačních možnostech, v tomto případě po alternativním, nezávislém papírovém periodiku a po elektronických webových stránkách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.