3. setkání

Milí Chaberáci, dovolujeme si Vás pozvat na 3. setkání občanů Chaber, které se bude konat příští čtvrtek, tedy 2. listopadu 2017 od 19 hodin v restauraci U Trumpety. Budeme rádi, když nám dáte vědět, že dorazíte, abychom mohli udělat rezervaci pro dostatek míst. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu info@18400.cz, facebookových stránek https://www.facebook.com/18400cz nebo na telefonu 774 184 184. Každý, kdo bude mít chuť a trochu času, je vítán. Jedno osobní setkání… Read Article →

2. setkání

Milí Chaberáci, dovolujeme si Vás pozvat na 2. setkání občanů Chaber, které se bude konat tento čtvrtek, tedy 5. října 2017 od 19 hodin v restauraci U Trumpety. Budeme rádi, když nám dáte vědět, že dorazíte, abychom mohli udělat rezervaci pro dostatek míst. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu info@18400.cz, facebookových stránek https://www.facebook.com/18400cz nebo na telefonu 774 184 184. Každý, kdo bude mít chuť a trochu času, je vítán. Jedno osobní setkání… Read Article →

Odpověď na otevřené dopisy

Před pár dny dorazily na elektronickou adresu info@18400.cz dvě otevřené výzvy členům spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. Jmenovaní členové spolku jsou v nich vážně obviněni z několika hanebných skutků a lživých útoků proti obci, obecnímu blahu, občanům naší městské části a podněcování zášti a nenávisti, ba co víc, porušování zákonů. Všechna tato obvinění jsou vznesena bez další konkretizace skutků, kterými jsme se měli těchto činů dopustit. Autory výzev jsou starosta… Read Article →

Zdrojové dokumenty k zářijovému vydání tištěného magazínu 18400.cz

Vážení čtenáři, od založení webových stránek 18400.cz se snažíme veškeré prezentované informace podkládat zdrojovými dokumenty, ze kterých vycházejí. Na stránkách tištěných médií to samozřejmě nejde, proto zde uvádíme seznam a obsah nejdůležitějších dokumentů, o kterých jste se mohli dočíst ve vydání tištěné verze 18400.cz v září 2017: Oznámení o projednání celoměstsky významných změn Vyjádření k návrhu celoměstsky významných změn MHMP – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn MHMP… Read Article →

Děkujeme

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům a především těm, kteří si včera udělali čas a dorazili na naše setkání. Rádi jsme Vás všechny poznali, popovídali si s Vámi. Budeme se těšit příště, a to 5. října. Děkujeme za Vaši podporu 18400.cz – Za lepší Chabry  

Již druhé tištěné vydání magazínu 18400.cz najdete ve vašich schránkách

V pátek 1. září 2017 vyšlo již druhé číslo tištěného magazínu 18400.cz, sesterského média našich internetových stránek. Rozsah je opět 8 stran textu. Tentokrát jsme se zaměřili především na plánovaný rozvoj a změny územního plánu s tím související. Najdete v něm celkem čtyři články, na jejichž tvorbě se podílelo pět autorů (všichni členové spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z. s.) a přehlednou mapu připravovaných změn územního plánu Dolních Chaber na zadní… Read Article →

Námitky do územního řízení na stavbu Nové Chabry etapy F a G podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY

Níže naleznete námitky k územnímu řízení o umístění stavby etap F a G projektu Nové Chabry podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s.   Věc: Oznámení zahájení územního řízení „Nové Chabry – fáze F a G“ Dne 18. 7. 2017 bylo na úřední desce MČ Praha 8 a na úřední desce MČ Praha Dolní Chabry zveřejněno oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání… Read Article →

Námitky k územnímu řízení na stavbu „Nové Chabry – fáze F a G“

Včera 2. 8. 2017 byl poslední den pro podání námitek k probíhajícímu územnímu řízení dalších dvou etap (F a G) projektu Beranov – Nové Chabry. Podrobně jsme o tomto řízení informovali v předchozím článku zastupitelky Mgr. Kateřiny Šilhové. Podle informací, které máme k dispozici, bylo v řádném termínu podáno hned několik poměrně rozsáhlých námitek dotčených občanů okolních domů, spolku ZA LEPŠÍ CHABRY a také Městská část Praha – Dolní Chabry podala… Read Article →

18. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červenci 2017

Na 18. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 19. července 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Prom. ped. Martina Cutycha na funkci člena Rady MČ Praha – Dolní Chabry a rezignaci pana Josefa Malého na funkci člena Rady MČ a na funkci místostarosty MČ Praha – Dolní Chabry. Zastupitelstvo zvolilo veřejným hlasováním pana Jana Vokurku a paní Lenku Nikodýmovou na funkci… Read Article →

Léto – čas malin, plavek a územních řízení pro velké stavby

Územní a stavební řízení se k veřejností neoblíbeným stavbám zahajují zásadně buď v čase letních dovolených nebo vánočních svátků, kdy je občanská bdělost oslabena vidinou dovolené či vánočního veselí. A tak dne 18. 7. 2017 bylo na elektronické úřední desce vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků pro stavbu nazvanou „Nové Chabry – fáze F… Read Article →

17. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červnu 2017

Na 17. veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 21. června 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Mgr. Richter požádal o vyřazení bodu č. 10 (Referendum – splnění oznamovací povinnosti MČ) z důvodu opakovaného projednávání. Starosta představil Mgr. Zvolánkovou, která je právní zástupkyní v oblasti územně samosprávných celků. Zasedání Zastupitelstva se účastnila jako poradkyně jednání ZMČ. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet MČ Praha – Dolní Chabry k… Read Article →

Kamiony do Prahy aneb rozdíly mezi tranzitní a městskou dopravou

Laik by se správně domníval, že už každé malé dítě ví, jaký je rozdíl mezi městkou komunikací a dálnicí pro tranzitní kamionovou dopravu. Zeptal jsem se svého sedmiletého syna a vysvětlil mi to zcela srozumitelně. Asi by bylo žádoucí, aby to konečně také vysvětlil zodpovědným „odborníkům“. Radní Hlavního města Prahy tento týden schválili, že žádné nákladní auto delší než 12 metrů nebude moci vjet do hlavního města. Zvolili tak nejtvrdší… Read Article →