Nemáme důvod nikomu lhát

Ráda bych uvedla na pravou míru nařčení ze lží a pomluv, které se, dle slov pana starosty, objevují na stránkách www.18400.cz a týkají se našich stížností na neinformovanost občanů a hlavně zastupitelů o změnách územního plánu, navržených naší městskou částí. Změny územního plánu Z2844 (komunikace V Kratinách), Z2853 (změna zeleně a orné půdy na pozemky pro vícepodlažní domy) a Z2866 (nové rodinné domy) byly skutečně zastupitelstvu v průběhu let 2011 – 2012 předloženy a odsouhlaseny. Naše připomínky o neinformovanosti zastupitelstva a občanů se však týkají současnosti. Návrhy těchto změn měly být vzhledem k novým skutečnostem, mezi něž bezesporu úspěšné referendum patří, předloženy Zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Chabry znovu nyní, před jejich projednáváním na Radě hlavního města Prahy dne 11. 4. 2017. Pan starosta se velmi mýlil ve svém úsudku na názor občanů v době před referendem a měl by proto rozhodně své další kroky konzultovat s celým zastupitelstvem. Zvlášť jedná-li se o staré návrhy změn, které měly před stavbou Beranova třeba i jiné určení! Na mimořádném Zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Chabry mohl pan starosta předložit svůj návrh usnesení o nesouhlasu se změnou územního plánu Z2853 na výstavbu bytových domů, následovala by normální diskuze a pak na základě našeho případného hlasování žádat o neschválení této změny. Tento postup by se určitě setkal s kladným ohlasem u zastupitelů i obyvatel Dolních Chaber. Proč místo toho pan starosta potichu, jak on říká, „odjel stáhnout“ bod z programu na magistrátu?

Stejně tak starosta mohl projednat jím navrženou změnu územního plánu pro vybudování komunikace V Kratinách, která by měla dle jeho slov „zlepšit dopravní obslužnost domů za základní školou včetně lokality Nové Chabry“. Měl možnost slyšet názor občanů, kteří mají své domy za základní školou a těch, kteří své děti do základní školy doprovází, neboť je děsí již tak silný provoz v okolí základní školy. Občané by se zároveň měli možnost pana starosty zeptat, jak je to se slibovaným západním připojením Nových Chaber, když jejich obyvatelům nyní městská část nabízí místo napojení do centra Prahy příjezd do centra obce. To je dost podstatný rozdíl! Bylo by dobré, kdyby slyšel i názor těch, kteří by rádi využívali se svými dětmi tolik proklamovanou cyklostezku započatou v Nových Chabrech, kterou by se bez rizika, nikoliv v pruhu pro cyklisty na rušné komunikaci, dostali bezpečně až k základní škole.

Nevíme, proč se musíme doprošovat o znovuprojednání tak zásadních změn v naší MČ a ještě za to nést urážky. Pan starosta se už v době před referendem snažil dát najevo, že on ví lépe, co dělat, i bez rozhodnutí občanů… Ať se to panu starostovi líbí nebo ne, to, co se děje a bude dít v Chabrech, musí být v souladu s demokratickými principy.

Zatím buďme rádi, že (cituji ze zápisu RHMP ze dne 11.4.2017) „na základě návrhu předkladatelky (pozn.: náměstkyně primátorky), došlo k vyjmutí změny 2853 z předkládaného materiálu“ Rady hlavního města Prahy a že na Zastupitelstvu hlavního města Prahy dne 27. 4. 2017 došlo prozatím také k vyřazení změn 2844 a 2866 z návrhu usnesení o jejich schválení. Znovu budou na pořadu jednání na květnovém zasedání.

Ing. Alena Hájíčková, zastupitelka MČ Praha-Dolní Chabry

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.