Námitky k územnímu řízení na stavbu „Nové Chabry – fáze F a G“

Včera 2. 8. 2017 byl poslední den pro podání námitek k probíhajícímu územnímu řízení dalších dvou etap (F a G) projektu Beranov – Nové Chabry. Podrobně jsme o tomto řízení informovali v předchozím článku zastupitelky Mgr. Kateřiny Šilhové.

Podle informací, které máme k dispozici, bylo v řádném termínu podáno hned několik poměrně rozsáhlých námitek dotčených občanů okolních domů, spolku ZA LEPŠÍ CHABRY a také Městská část Praha – Dolní Chabry podala na základě návrhu Stavební komise Rady MČ námitky k tomuto územnímu řízení.

Jménem členů spolku ZA LEPŠÍ CHABRY a občanů Dolních Chaber musíme vyjádřit velké poděkování všem, kteří námitky podali, neboť se jedná o rozsáhlé a vyčerpávající dokumenty, které fakticky a velmi správně popisují složitou situaci dotčených obyvatel, na kterou již více jak dva roky hlasitě upozorňujeme. Věříme, že společný postup všech angažovaných stran povede k dobrému výsledku a zlepšení někdy až zbytečně vypjaté atmosféry.

Celé znění námitek podaných Městskou částí přikládáme:

  1. Doplňující informace k námitkám. Všimněte si, že developer v posledních dnech omezil již stávající parkovací místa tím, že si je zarezervoval pro parkování klientů jeho obchodního centra. Nejen, že tím snížil parkovací stání počítané pro etapy F a G, které již jsou nedostatečné, ale on dokonce snížil kapacity, které byly určené pro stávající obyvatele žijící v etapách A až E.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.