Ekumenická bohoslužba za krajinu se pořádá již 10 let

Ekumenická bohoslužba za krajinu se konala poprvé v roce 2008 z podnětu obyvatel Dolních Chaber a Suchdola, kteří usilovali a stále usilují o rozumné řešení dopravy na severozápadě Prahy. Byl to tehdy výraz touhy po společné modlitbě, kterou mnozí pocítili při úředních jednáních na stavebním odboru pražského magistrátu. Během let se z této akce stala tradice, která dodnes spojuje obyvatele obou břehů Vltavy.

Pořádání  se ujala Ekologická sekce České křesťanské akademie společně se spolkem Nad Drahaňským údolím,  dalšími spolupořadateli jsou Občanské sdružení na ochranu  památek v Dolních Chabrech a Spolek pro pro Ďáblice. S přípravami pomáhají i jednotliví občané Suchdola, zejména skvělým občerstvením.

Bohoslužba se koná vždy koncem května a začíná prohlídkou chaberského kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele. Odtud se vyráží na pouť formou přírodovědné procházky. Další poutníci čekávají v Sedlci u přívozu a obě skupiny pak společně vystoupají po „schodech do nebe“ až na kopec na Sedlecké skále. Bohoslužba s následnou besedou se vždy koná na zahradě Libora a Heleny Fettrových ze Suchdola, kteří svou zahradu zvanou „pole nad Vltavou“ každoročně k tomuto účelu poskytují.

Na zahradě se během let vystřídala řada kazatelů, duchovních různých církví i přednášejících. Letošní kázáním posloužil Tomáš Cejp, farář ČCE v Libčicích nad Vltavou, atmosféru doladil pěvecký sbor Josef Malostranského gymnázia pod vedením Michaely Ditrichové. Po bohoslužbě následovala beseda na téma „Divoká příroda a kultura“, kterou uvedl zástupce ředitele NP České Švýcarsko Ing. Handrij Härtel, PhD. Účastníci také mohli podepsat několik petic, například Milion chvilek pro demokracii nebo Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy.

Za těch 10 let jsme nafotili spoustu fotografií, zde je na ukázku jen několik z letošního roku, fotografie z minulých let i více informací naleznete na stránkách spolku Nad Drahanským údolím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.