Come and Show 2018

Koncem března proběhla již ohlášená soutěž Come and Show. Letošního již 12. ročníku se zúčastnilo 25 škol z Prahy a okolí, kdy ve 110 vystoupeních soutěžilo asi 530 studentů. Přesné počty se upřesňují (dle výsledkových listin) a jistě budou na webu školy nebo v Chaberském zpravodaji. Tento projekt i celou jeho organizaci zastřešuje chaberská škola v čele s duší projektu, Mgr. Petrou Svárovskou.

Dle jejích slov: „Organizace takové akce je velmi náročná, zabere měsíce času příprav, každoročně začínám už v lednu obesíláním všech pražských základních škol. Ani teď, po ukončení, však pro mě práce nekončí – musím dotisknout a rozeslat diplomy dětí, které přijely na poslední chvíli jako náhradníci za nemocné (a není jich málo), připravit výsledkovou listinu, vyhodnocení průběhu a přínosu akce a vyúčtování pro magistrát…Spousta administrativní akce, přehledů a výkazů.“

Účastníky soutěž zajímá, baví, společně si fandí. Nejvíce oceňují příjemnou atmosféru, kantoři zase vynikající organizaci.  Paní Svárovskou osobně nejvíc těší, že už při odjezdu domů plánují, co nacvičí a předvedou příští rok. Smyslem a počátečním impulsem byla motivace dětí k výuce angličtiny a osobně mohu potvrdit (ze zkušenosti mých dvou ratolestí i dětí chaberských přátel), že se toto více než daří! Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií na základě věku a znalosti anglického jazyka, od 1. do 9. třídy, nezáleží  na dokonalé a precizní znalostmi gramatických pravidel, cíleno je zejména na praktické využití jazyka.

Počet zúčastněných škol každoročně roste. Projekt je již několik let podporován z grantu MHMP. Bohužel vždy menší částkou, než by projekt potřeboval a než organizátoři žádají. Sponzoři jsou tudíž vítáni. Anglické knihy od malého nejmenovaného sponzora jsou ihned rozebrány vítězi – hurá – studenti stále čtou!!!

Studenti chaberské školy se každoročně umisťují na předních místech, často ve všech kategoriích, ať již skupinových nebo v jednotlivcích. Vedle divadla, recitace je možné slyšet i moderní písničky s karaoke doprovodem (to je povoleno), případně kytarou a jinými hudebními nástroji. Kulisy si studenti připravují sami.

Mladší studenti se neskutečně těší, že obdrží svůj první diplom, starší pomáhají s technickým zázemím. Ne všichni musí soutěžit, ale spolupracují, těší se i z výkonů „soupeře“.  Nejde o výkony a vítězství sportovního turnaje, ale o odvahu vystoupit před publikum a překonat trému; například ve skupinovém vystoupení najdou své místo i studenti s různými speciálními vzdělávacími potřebami, tj. studenti, kteří ve „školních kritériích“ angličtiny zažijí úspěch jen výjimečně.

Děkujeme paní Mgr. Svárovské i vedení školy za podporu tohoto výjimečného projektu. Bez vašeho nadšení by projekt  nebyl. A máme samozřejmě obrovskou radost ze všech chaberských studentů! Těšíme se na Vaše postřehy, rádi je předáme dál.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.