Co dělá KV neboli kontrolní výbor?

V lednovém čísle Chaberského zpravodaje je krátká zpráva, že jsem rezignovala na členství v KV. Jelikož ne každý si tuto zkratku automaticky spojí s plným názvem, a dostalo se mi na to několik dotazů, upřesňuji, že se  jedná o kontrolní výbor. A je-li uvedena rezignace člena, je vhodné uvést i důvod.

Funkce kontrolního výboru je kontrolní a zásadní. Výbor kontroluje zejména plnění usnesení zastupitelstva a rady, dále pak dodržování právních předpisů dalšími výbory (tedy i finančním)  a obecním úřadem. KV podléhá přímo zastupitelstvu, kontroly provádí na základě požadavků zastupitelstva (nikoli jednotlivých zastupitelů) a může mít i vlastní iniciativy. Kontrola musí být odsouhlasena většinou členů výboru, bez pověření výboru není člen kontrolního výboru ke kontrole oprávněn. Kontrolní výbor je povinný orgán a nemůže být zrušen. Počet členů výboru musí být vždy lichý, nejméně tři.

Velmi srozumitelně je to shrnuto třeba zde:

http://moderniobec.cz/co-vsechno-muze-a-nemuze-kontrolni-vybor-zastupitelstva-obce/

Rezignovala jsem na členství v KV, protože se domnívám, že náš kontrolní výbor nesplňuje svoji pravou funkci. Obvyklé je to, že KV je z logiky věci spíše doménou opozice, radnice by neměla kontrolovat sama sebe. V tomto volebním období to tak v Chabrech není. V našem KV je a byl počet členů opozice nižší než počet členů spojených s Volbou pro Chabry. S odchodem pana Vokáče (a poté mém a paní Francové) není počet členů dokonce ani lichý. Možnost zkontrolovat cokoli, co by navrhla opozice ke kontrole  v zastupitelstvu nebo kdokoli z opozičních členů v KV je zcela mizivá. V zastupitelstvu jsme přehlasováváni Volbou pro Chabry i při banálních požadavcích, a ani kontrolní výbor nedává žádnou možnost pro opravdovou kontrolu vedení obce.

Byla jsem členkou KV sedm let. V posledních třech letech byla zavedena “samokontrola”,  výbor se prakticky téměř neschází. Stejně  nelze zkontrolovat nic jiného než Volba pro Chabry dovolí, jak asi chápete z předchozích řádků.

Poté, co jsme na toto upozorňovali s kolegy a žádali nápravu, bez výsledku, rozhodla jsem se nebýt nadále členkou loutkového kontrolního výboru, který pro mě bohužel zrcadlí nespolupracující model na naší současné radnici. Je zbytečné hlásat otevřenou radnici, když základní pilíř – kontrolní výbor – nenaplňuje svoji podstatu.

Barbora Floriánová

zastupitelka MČ Praha – Dolní Chabry

členka Komise pro sociální věci a národnostní menšiny pro P8

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.