All posts by Stanislav Vyšín

Tak jsem doufal. Marně…

Únorové číslo Chaberského zpravodaje jsem otevíral s velkou dávkou zvědavosti. Těšil jsem se mj. na to, jakým způsobem budou na stránkách uváděny příspěvky dolnochaberských opozičních zastupitelů, tedy všech těch, kteří nejsou členy „vládnoucí“ Volby pro Chabry. Ale ouha, po prolistování Zpravodajem jsem to musel vzít ještě jednou v domnění, že jsem, se přehlédl. Na stránce, původně určené opozici, se v rohu krčil jediný příspěvek od ing. Floriánové. O dalších avizovaných článcích ani vidu…. Read Article →

Vyjádření spolku, které jsme požadovali a stále požadujeme otisknout v Chaberském zpravodaji

Vážený pane starosto, vážený pane zastupiteli, minulý týden jsme obdrželi prostřednictvím e-mailové schránky info@18400.cz dva otevřené dopisy, ve kterých se kriticky vyjadřujete k zářijovému vydání tištěného informačního materiálu spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. – 18400.cz. Také na webových stránkách MČ Praha – Dolní Chabry a v říjnovém vydání Chaberského zpravodaje byly uveřejněny Vaše dopisy společně s výzvou pana starosty k občanům Dolních Chaber. V těchto dopisech obviňujete autory článků (aktivní… Read Article →

Odpověď na otevřené dopisy

Před pár dny dorazily na elektronickou adresu info@18400.cz dvě otevřené výzvy členům spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. Jmenovaní členové spolku jsou v nich vážně obviněni z několika hanebných skutků a lživých útoků proti obci, obecnímu blahu, občanům naší městské části a podněcování zášti a nenávisti, ba co víc, porušování zákonů. Všechna tato obvinění jsou vznesena bez další konkretizace skutků, kterými jsme se měli těchto činů dopustit. Autory výzev jsou starosta… Read Article →

ZA LEPŠÍ CHABRY – nováček mezi chaberskými spolky oficiálně zahájil činnost

Na „spolkovém nebi“ Dolních Chaber vyšla minulý měsíc nová „hvězda“ nazvaná ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. Cíle, zaměření a ostatně i členská základna navazují na činnost jiného spolku, který od roku 2010 působil pod názvem STOP Kobyliská. Jak už jméno tohoto původního (tehdy ještě občanského) sdružení napovídá, hlavní pole jeho působnosti bylo v okolí stejnojmenné ulice Dolních Chaber. Podnět vzniku občanského sdružení STOP Kobyliská vzešel z prvotní reakce po zjištění, co… Read Article →

Chaberské referendum. A co na to čísla?

Prostřednictvím referenda, které 26. 11. 2016 proběhlo v Dolních Chabrech, se mohli občané ve třech otázkách vyjádřit k dnes asi nejaktuálnějším problematikám obce. Těmi jsou navyšování koeficientů nové výstavby,  dodržování platného ÚP v mezích, aby nedošlo k úplnému zničení charakteru Dolních Chaber a k začleňování lokality Nové Chabry do rozvoje obce. Referendum mělo zmírnit obavy obyvatel „starších“ částí Chaber z další nadlimitní výstavby a s ní spojenými problémy. A v neposlední řadě mělo hlasování přispět i k tomu,… Read Article →

Plné znění příspěvku zmocněnce přípravného výboru na konání referenda

Vážení spoluobčané, Do vašich schránek právě doputovalo plné znění příspěvku, který měl být původně publikován v listopadovém Chaberském zpravodaji. S odůvodněním na délku textu a jeho přílišnou obecnost se tak nestalo. Ve snaze seznámit občany se stanoviskem Přípravného výboru referenda padla tedy volba na tuto formu informací. Text můžete rovněž nalézt na stránkách MČ Dolní Chabry www.dchabry.cz. V sobotu 26. listopadu 2016 se v Dolních Chabrech uskuteční referendum, týkající se… Read Article →

Návštěva chaberské železárny

Pozorným návštěvníkům Chaberského dvora jistě neunikla stavební činnost na přilehlé zahradě za Úřadem MČ. Samotná výstavba rodinného domku by nebyla nic neobvyklého, v předjarních plískanicích však ve výkopech nepobíhali stavbaři, ale pracovníci archeologického průzkumu firmy LABRYS o.p.s.. Ti zde při svém výzkumu odhalili pár zajímavostí. Mimo několika krabic hliněných střepů to byla slovanská zahloubená polozemnice, v jejíž blízkosti se rýsovala trojice oválných prohlubní, pozůstatků železářských pecí. Pracovníci LABRYSu stáří nálezů… Read Article →