All posts by Redakce

Třetí číslo tištěného magazínu 18400.cz míří do vašich schránek

V pátek 8. prosince 2017 vyšlo třetí číslo tištěného magazínu 18400.cz, sesterského média našich internetových stránek. Na osmi stranách textu zde najdete několik zajímavých témat. Hlavním tématem je tentokrát situace kolem plánované výstavby a samotného procesu plánování tranzitního okruhu kolem Prahy. Na toto téma již byly napsány desítky článků a natočeny hodiny televizních reportáží. V našem článku se Petr Kasa pokusil o sumarizaci aktuální situace. Pokud by Vám magazín do… Read Article →

Co se odehrálo na zastupitelstvu 4. prosince 2017

Výjimečně v pondělí 4. 12. 2017 se konalo již 20. veřejné jednání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry. Program vypadal relativně dlouhý, ale většina bodů nevyvolala takové emoce jako bývá obvyklé. Dovolte mi krátce informovat o tom, co nás zaujalo nejvíce. Prvním zásadním bodem byla výměna jednoho člena Zastupitelstva. Ze zdravotních důvodů rezignoval na svou funkci zastupitele pan Jaroslav Vokáč a byl ve funkci nahrazen paní Věrou Doušovou. Drobná… Read Article →

2. setkání

Milí Chaberáci, dovolujeme si Vás pozvat na 2. setkání občanů Chaber, které se bude konat tento čtvrtek, tedy 5. října 2017 od 19 hodin v restauraci U Trumpety. Budeme rádi, když nám dáte vědět, že dorazíte, abychom mohli udělat rezervaci pro dostatek míst. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu info@18400.cz, facebookových stránek https://www.facebook.com/18400cz nebo na telefonu 774 184 184. Každý, kdo bude mít chuť a trochu času, je vítán. Jedno osobní setkání… Read Article →

Zdrojové dokumenty k zářijovému vydání tištěného magazínu 18400.cz

Vážení čtenáři, od založení webových stránek 18400.cz se snažíme veškeré prezentované informace podkládat zdrojovými dokumenty, ze kterých vycházejí. Na stránkách tištěných médií to samozřejmě nejde, proto zde uvádíme seznam a obsah nejdůležitějších dokumentů, o kterých jste se mohli dočíst ve vydání tištěné verze 18400.cz v září 2017: Oznámení o projednání celoměstsky významných změn Vyjádření k návrhu celoměstsky významných změn MHMP – Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn MHMP… Read Article →

Děkujeme

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům a především těm, kteří si včera udělali čas a dorazili na naše setkání. Rádi jsme Vás všechny poznali, popovídali si s Vámi. Budeme se těšit příště, a to 5. října. Děkujeme za Vaši podporu 18400.cz – Za lepší Chabry  

Již druhé tištěné vydání magazínu 18400.cz najdete ve vašich schránkách

V pátek 1. září 2017 vyšlo již druhé číslo tištěného magazínu 18400.cz, sesterského média našich internetových stránek. Rozsah je opět 8 stran textu. Tentokrát jsme se zaměřili především na plánovaný rozvoj a změny územního plánu s tím související. Najdete v něm celkem čtyři články, na jejichž tvorbě se podílelo pět autorů (všichni členové spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z. s.) a přehlednou mapu připravovaných změn územního plánu Dolních Chaber na zadní… Read Article →

18. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červenci 2017

Na 18. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 19. července 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Prom. ped. Martina Cutycha na funkci člena Rady MČ Praha – Dolní Chabry a rezignaci pana Josefa Malého na funkci člena Rady MČ a na funkci místostarosty MČ Praha – Dolní Chabry. Zastupitelstvo zvolilo veřejným hlasováním pana Jana Vokurku a paní Lenku Nikodýmovou na funkci… Read Article →

17. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červnu 2017

Na 17. veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 21. června 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Mgr. Richter požádal o vyřazení bodu č. 10 (Referendum – splnění oznamovací povinnosti MČ) z důvodu opakovaného projednávání. Starosta představil Mgr. Zvolánkovou, která je právní zástupkyní v oblasti územně samosprávných celků. Zasedání Zastupitelstva se účastnila jako poradkyně jednání ZMČ. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet MČ Praha – Dolní Chabry k… Read Article →

Atletický úspěch chaberských amatérských běžců

Ve čtvrtek 15. června 2017 se konala tradiční Run Czech štafeta 4 x 5 km v pražské Stromovce. Na startu se sešlo téměř 2000 závodníků. Dolní Chabry zde měly zastoupení ve složení Karolína Drew, Markéta Vyšínová, Stanislav Vyšín a Petr Kasa. Trať dlouhou 20 km zdolali za velmi slušných 1:30:46 a obsadili skvělé 49. místo v celkovém pořadí téměř 500 štafet. Nutno dodat, že víteznou štafetu do cíle dovedl Jiří… Read Article →

Petice: Nesouhlasím s plánem starosty Maliny na silnici V Kratinách a likvidaci „beranovky“

Výsledek Chaberského referenda naznačil, že je nutné komplexně řešit oblast Beranova. Situace však podle mě není tak zoufalá, aby bylo nutné „překopávat“ stávající územní plán. Intenzita individuální automobilové dopravy je kritická hlavně v ranních hodinách a obec stojí na rozhraní, zda rozvoj dopravy směřovat k preferenci automobilové dopravy nebo upřednostnit pěší dopravu v kombinaci s MHD, což je nynější trend v západní Evropě. Poslední krok starosty v návrhu přeměny „beranovky“… Read Article →

16. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v květnu 2017

Na 16. veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 10. května 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Starosta doplnil bod č. 6 “Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017” a bod č. 10 “Výzva k odstoupení zastupitelek Ing. Aleny Hájíčkové a Ing. Barbory Floriánové. Starosta informoval, že Rada MČ Praha – Dolní Chabry projednala návrh Ing. Vávry a uvedl, že zápis i audiozáznam ze zasedání Zastupitelstva… Read Article →

14. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v prosinci 2016

Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 28. prosince 2016 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Mgr. Richter požádal o stažení bodu č. 9 – Návrh na odvolání starosty MČ. Pan Hofman požádal o stažení bodu č. 8 – Nekvalita podkladů předkládaných na zasedání zastupitelstva MČ. Ing. Křivánek požádal o stažení bodu č. 6 – Pravidla rozpočtového provizoria 2017. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium MČ… Read Article →