All posts by Redakce

Děkujeme

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům a především těm, kteří si včera udělali čas a dorazili na naše setkání. Rádi jsme Vás všechny poznali, popovídali si s Vámi. Budeme se těšit příště, a to 5. října. Děkujeme za Vaši podporu 18400.cz – Za lepší Chabry  

Již druhé tištěné vydání magazínu 18400.cz najdete ve vašich schránkách

V pátek 1. září 2017 vyšlo již druhé číslo tištěného magazínu 18400.cz, sesterského média našich internetových stránek. Rozsah je opět 8 stran textu. Tentokrát jsme se zaměřili především na plánovaný rozvoj a změny územního plánu s tím související. Najdete v něm celkem čtyři články, na jejichž tvorbě se podílelo pět autorů (všichni členové spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z. s.) a přehlednou mapu připravovaných změn územního plánu Dolních Chaber na zadní… Read Article →

18. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červenci 2017

Na 18. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 19. července 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Prom. ped. Martina Cutycha na funkci člena Rady MČ Praha – Dolní Chabry a rezignaci pana Josefa Malého na funkci člena Rady MČ a na funkci místostarosty MČ Praha – Dolní Chabry. Zastupitelstvo zvolilo veřejným hlasováním pana Jana Vokurku a paní Lenku Nikodýmovou na funkci… Read Article →

17. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červnu 2017

Na 17. veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 21. června 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Mgr. Richter požádal o vyřazení bodu č. 10 (Referendum – splnění oznamovací povinnosti MČ) z důvodu opakovaného projednávání. Starosta představil Mgr. Zvolánkovou, která je právní zástupkyní v oblasti územně samosprávných celků. Zasedání Zastupitelstva se účastnila jako poradkyně jednání ZMČ. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet MČ Praha – Dolní Chabry k… Read Article →

Atletický úspěch chaberských amatérských běžců

Ve čtvrtek 15. června 2017 se konala tradiční Run Czech štafeta 4 x 5 km v pražské Stromovce. Na startu se sešlo téměř 2000 závodníků. Dolní Chabry zde měly zastoupení ve složení Karolína Drew, Markéta Vyšínová, Stanislav Vyšín a Petr Kasa. Trať dlouhou 20 km zdolali za velmi slušných 1:30:46 a obsadili skvělé 49. místo v celkovém pořadí téměř 500 štafet. Nutno dodat, že víteznou štafetu do cíle dovedl Jiří… Read Article →

Petice: Nesouhlasím s plánem starosty Maliny na silnici V Kratinách a likvidaci „beranovky“

Výsledek Chaberského referenda naznačil, že je nutné komplexně řešit oblast Beranova. Situace však podle mě není tak zoufalá, aby bylo nutné „překopávat“ stávající územní plán. Intenzita individuální automobilové dopravy je kritická hlavně v ranních hodinách a obec stojí na rozhraní, zda rozvoj dopravy směřovat k preferenci automobilové dopravy nebo upřednostnit pěší dopravu v kombinaci s MHD, což je nynější trend v západní Evropě. Poslední krok starosty v návrhu přeměny „beranovky“… Read Article →

16. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v květnu 2017

Na 16. veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 10. května 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Starosta doplnil bod č. 6 “Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017” a bod č. 10 “Výzva k odstoupení zastupitelek Ing. Aleny Hájíčkové a Ing. Barbory Floriánové. Starosta informoval, že Rada MČ Praha – Dolní Chabry projednala návrh Ing. Vávry a uvedl, že zápis i audiozáznam ze zasedání Zastupitelstva… Read Article →

14. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v prosinci 2016

Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 28. prosince 2016 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Mgr. Richter požádal o stažení bodu č. 9 – Návrh na odvolání starosty MČ. Pan Hofman požádal o stažení bodu č. 8 – Nekvalita podkladů předkládaných na zasedání zastupitelstva MČ. Ing. Křivánek požádal o stažení bodu č. 6 – Pravidla rozpočtového provizoria 2017. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium MČ… Read Article →

13. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v prosinci 2016

Na 13. veřejném zasedání zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 14. prosince 2016 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Zastupitelstvo schválilo zápis z 11. a 12. zasedání ZMČ. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6 v roce 2016. Zastupitelka Mgr. Šilhová Šafránková doplnila, že v rozpočtovém opatření je zahrnutý přesun mezi paragrafy a dotace z výherních automatů. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7 v roce 2016. Zastupitelka Mgr. Šilhová… Read Article →

Přeměna skládky na budoucí golfové hřiště pokračuje

V dubnovém vydání časopisu Hrajeme Golf (www.hrajemegolf.cz) byla věnována půlstránka připravovanému chaberskému golfovému hřišti. Pro představu, jak postupují práce, přidáváme veřejně dostupné letecké fotografie z místa (zdroj: Mapy.cz). Letecký snímek 2017 Letecký snímek 2015 Letecký snímek 2012 Letecký snímek 2006 Letecký snímek 2003 Mapa z 19. století

Názor občana Dolních Chaber: Jak to vidím já

Po místním referendu, konaném 26. listopadu 2016, se na mne obracejí kamarádi a známí z Dolních Chaber a ptají se, jaký dopad má referendum na dění v obci, co se děje po referendu a jaký je nyní postup vedení obce. Musím přiznat, že nemám odpovědi, které bych jim mohl poskytnout, přestože pravidelně navštěvuji jednání Zastupitelstva naší městské části. Místní referendum bylo posledním možným prostředkem, jak se negativně vyjádřit k extrémnímu rozšiřování Dolních Chaber… Read Article →

Pozvánka na 16. jednání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry

Již tuto středu 10. 5. 2017 v 18:00 hodin se uskuteční v Chaberském dvoře další jednání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Chabry. Kromě obvyklého programu, který tentokrát čítá 13 bodů, nám zaslal jeden ze zastupitelů otevřený dopis Dr. Přemysla Vávry (zastupitele a člena kontrolního výboru), který v něm interpeluje zastupitele v otázkách, které si klade mnoho chaberských občanů. Jakmile se nám podaří získat odpovědi jednotlivých zastupitelů, budeme o nich informovat.