All posts by Kateřina Šilhová Šafránková

Cenzura v Chaberském Zpravodaji

Ač v říjnovém čísle Chaberského Zpravodaje vyšly hned dva otevřené dopisy či výzvy, které mají dodnes své výsadní místo na webových stránkách obce, otištění naší odpovědi se v listopadovém a ani zřejmě následujícím čísle nedočkáte. Uznejte sami, že text: „v naší městské části se hromadí lživé a účelově překroucené informace, kterými se hrstka aktivistů s podporou opozice snaží vnést do našich Chaber nenávist, závist, strach a paniku“, si odpověď zasluhuje…. Read Article →

Námitky do územního řízení na stavbu Nové Chabry etapy F a G podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY

Níže naleznete námitky k územnímu řízení o umístění stavby etap F a G projektu Nové Chabry podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s.   Věc: Oznámení zahájení územního řízení „Nové Chabry – fáze F a G“ Dne 18. 7. 2017 bylo na úřední desce MČ Praha 8 a na úřední desce MČ Praha Dolní Chabry zveřejněno oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání… Read Article →

Léto – čas malin, plavek a územních řízení pro velké stavby

Územní a stavební řízení se k veřejností neoblíbeným stavbám zahajují zásadně buď v čase letních dovolených nebo vánočních svátků, kdy je občanská bdělost oslabena vidinou dovolené či vánočního veselí. A tak dne 18. 7. 2017 bylo na elektronické úřední desce vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků pro stavbu nazvanou „Nové Chabry – fáze F… Read Article →

Jednací řád zastupitelstva – věčná to mantra

Jednací řád kolektivního orgánu je soubor formálních pravidel, jimiž se řídí jednání tohoto orgánu, případně i jednání jeho výborů či jiných podskupin a jednotek. Jedním z prvních návrhů, které jsme vznesli na zasedání zastupitelstva, bylo upravit jednací řád zastupitelstva a přiblížit jej řádům ostatních dobře fungujících městských částí. Tenkrát jsme si ještě poněkud bláhově mysleli, že opravdu půjde o otevřenost úřadu a spolupráci všech především. Každý by přeci mohl vnést svůj… Read Article →

Tak trochu smutná zpráva

Jakkoli jsme na stránkách 18400.cz chtěli zůstat hlavně pozitivní a „obcetvorní“, nad některými zprávami ze současného fungování obce prostě zůstává rozum stát. Jeden z chaberských občanů nelenil, zareagoval na příspěvek o nevyužité dotaci na dostavbu školy a šel po stopách celého dotačního procesu. Na jeho žádost se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy písemně vyjádřilo k průběhu žádosti obce Praha – Dolní Chabry. Z odpovědi vyplývá, že žádost na čerpání prostředků z Fondu rozvoje… Read Article →

Petice za zrušení modrých zón na Praze 8 – sídliště Ďáblice

A protože utužujeme občanskou společnost napříč městskými částmi, přinášíme Vám zprávu o možnosti se podepsat pod PETICI O ZRUŠENÍ MODRÝCH ZÓN na Praze 8 – sídlišti Ďáblice. Petici lze podepsat v KC Chaberský dvůr a v restauraci U Trumpety. PETICE NE modrým zónám na sídlišti Ďáblice a zřízení nových parkovacích míst My, níže podepsaní, žádáme o celkovou úpravu či úplné zrušení modrých zón na území Prahy 8 – sídliště Ďáblice… Read Article →

Jednání Rady MČ Dolní Chabry dne 14.12.2015

Rada městské části Praha – Dolní Chabry se schází přibližně každých 14 dnů, aby řešila záležitosti běžného chodu obce.  Členy rady jsou pánové Miroslav Malina, Martin Cutych, Josef Malý, Jaroslav Vokáč a František Křivánek. Níže naleznete souhrn bodů z  jednání rady, který bychom vám chtěli přinášet pravidelně. Rada MČ dne 14.12.2015 – zápis č. 23/15/RMČ ze dne 14.12. 2015 Rada vzala na vědomí žádost Úřadu práce ČR o souhlas obce o pomoc v… Read Article →

Jednání Rady MČ dne 15.2.2016

Rada městské části Praha – Dolní Chabry se schází přibližně každých 14 dnů, aby řešila záležitosti běžného chodu obce.  Členy rady jsou pánové Miroslav Malina, Martin Cutych, Josef Malý, Jaroslav Vokáč a František Křivánek. Níže naleznete souhrn bodů z  jednání rady, který vám přinášíme pravidelně. Jednání Rady MČ jsou neveřejná. Nás text je přepisem zápisu z jednání rady s pokusem o přiblížení jednotlivých bodů. Rada MČ dne 15.2.2016 – zápis č. 27/16/RMČ ze dne 15.2…. Read Article →

Kobyliská střelnice

V pondělí 25. dubna 2016 se nedaleko Chaber uskuteční výjimečná a zajímavá akce. Po více než roční rekonstrukci proběhne slavnostní znovuotevření areálu Národní kulturní památky Kobyliská střelnice. Se svým projevem zde vystoupí mj. ministr obrany ČR Martin Stropnický či starosta MČ Praha 8 Roman Petrus. Je škoda, že tento akt má proběhnout už v 11 hodin dopoledne, což je pro občany v pracovním procesu limitující. Přesto, kdo můžete, nenechte si ujít tuto akci… Read Article →

Pomoc lidem bez domova

V Chabrech je krásně a tak se tu líbí i lidem, kteří tu domov nemají, neboli jsou bez domova. Hlavní město Praha oslovilo všechny městské části s žádostí o spolupráci v projektech zaměřených na pomoc lidem v nouzi. Konkrétně jde o navýšení kapacit služeb, které se zaměřují na osoby bez přístřeší. Do poloviny února by měla každá z městských částí zaslat návrh na vhodná místa na možné umístění těchto služeb:… Read Article →

Jednání Rady MČ dne 1.2.2016

Rada městské části Praha – Dolní Chabry se schází přibližně každých 14 dnů, aby řešila záležitosti běžného chodu obce.  Členy rady jsou pánové Miroslav Malina, Martin Cutych, Josef Malý, Jaroslav Vokáč a František Křivánek. Níže naleznete souhrn bodů z  jednání rady, který vám přinášíme pravidelně. Jednání Rady MČ jsou neveřejná. Nás text je přepisem zápisu z jednání rady s pokusem o přiblížení jednotlivých bodů. Rada MČ dne 1.2.2016 – zápis č. 25/16/RMČ ze dne 1.2…. Read Article →