All posts by Kateřina Šilhová Šafránková

V Dolních Chabrech prý dochází k záměrné mystifikaci občanů

Nedávno zesnulý český herec Jan Tříska řekl: „Přál jsem si nebýt ničí nepřítel, ale když mě tak někdo vnímal, odmítl jsem být jeho oběť.“ Zářijové číslo našeho tištěného magazínu, věnované hlavně představení návrhů změn územního plánu v Dolních Chabrech vyvolalo nečekaný rozruch. Rétorika jako z anticharty, veřejná obžaloba našeho spolku a některých jeho konkrétně jmenovaných členů z porušování zákonů, podněcování zášti a nenávisti, používání propagandistických metod, úmyslné mystifikace občanů obce,… Read Article →

Cenzura v Chaberském Zpravodaji

Ač v říjnovém čísle Chaberského Zpravodaje vyšly hned dva otevřené dopisy či výzvy, které mají dodnes své výsadní místo na webových stránkách obce, otištění naší odpovědi se v listopadovém a ani zřejmě následujícím čísle nedočkáte. Uznejte sami, že text: „v naší městské části se hromadí lživé a účelově překroucené informace, kterými se hrstka aktivistů s podporou opozice snaží vnést do našich Chaber nenávist, závist, strach a paniku“, si odpověď zasluhuje…. Read Article →

Námitky do územního řízení na stavbu Nové Chabry etapy F a G podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY

Níže naleznete námitky k územnímu řízení o umístění stavby etap F a G projektu Nové Chabry podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s.   Věc: Oznámení zahájení územního řízení „Nové Chabry – fáze F a G“ Dne 18. 7. 2017 bylo na úřední desce MČ Praha 8 a na úřední desce MČ Praha Dolní Chabry zveřejněno oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání… Read Article →

Léto – čas malin, plavek a územních řízení pro velké stavby

Územní a stavební řízení se k veřejností neoblíbeným stavbám zahajují zásadně buď v čase letních dovolených nebo vánočních svátků, kdy je občanská bdělost oslabena vidinou dovolené či vánočního veselí. A tak dne 18. 7. 2017 bylo na elektronické úřední desce vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků pro stavbu nazvanou „Nové Chabry – fáze F… Read Article →

Jednací řád zastupitelstva – věčná to mantra

Jednací řád kolektivního orgánu je soubor formálních pravidel, jimiž se řídí jednání tohoto orgánu, případně i jednání jeho výborů či jiných podskupin a jednotek. Jedním z prvních návrhů, které jsme vznesli na zasedání zastupitelstva, bylo upravit jednací řád zastupitelstva a přiblížit jej řádům ostatních dobře fungujících městských částí. Tenkrát jsme si ještě poněkud bláhově mysleli, že opravdu půjde o otevřenost úřadu a spolupráci všech především. Každý by přeci mohl vnést svůj… Read Article →

Tak trochu smutná zpráva

Jakkoli jsme na stránkách 18400.cz chtěli zůstat hlavně pozitivní a „obcetvorní“, nad některými zprávami ze současného fungování obce prostě zůstává rozum stát. Jeden z chaberských občanů nelenil, zareagoval na příspěvek o nevyužité dotaci na dostavbu školy a šel po stopách celého dotačního procesu. Na jeho žádost se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy písemně vyjádřilo k průběhu žádosti obce Praha – Dolní Chabry. Z odpovědi vyplývá, že žádost na čerpání prostředků z Fondu rozvoje… Read Article →

Petice za zrušení modrých zón na Praze 8 – sídliště Ďáblice

A protože utužujeme občanskou společnost napříč městskými částmi, přinášíme Vám zprávu o možnosti se podepsat pod PETICI O ZRUŠENÍ MODRÝCH ZÓN na Praze 8 – sídlišti Ďáblice. Petici lze podepsat v KC Chaberský dvůr a v restauraci U Trumpety. PETICE NE modrým zónám na sídlišti Ďáblice a zřízení nových parkovacích míst My, níže podepsaní, žádáme o celkovou úpravu či úplné zrušení modrých zón na území Prahy 8 – sídliště Ďáblice… Read Article →

Jednání Rady MČ Dolní Chabry dne 14.12.2015

Rada městské části Praha – Dolní Chabry se schází přibližně každých 14 dnů, aby řešila záležitosti běžného chodu obce.  Členy rady jsou pánové Miroslav Malina, Martin Cutych, Josef Malý, Jaroslav Vokáč a František Křivánek. Níže naleznete souhrn bodů z  jednání rady, který bychom vám chtěli přinášet pravidelně. Rada MČ dne 14.12.2015 – zápis č. 23/15/RMČ ze dne 14.12. 2015 Rada vzala na vědomí žádost Úřadu práce ČR o souhlas obce o pomoc v… Read Article →

Jednání Rady MČ dne 15.2.2016

Rada městské části Praha – Dolní Chabry se schází přibližně každých 14 dnů, aby řešila záležitosti běžného chodu obce.  Členy rady jsou pánové Miroslav Malina, Martin Cutych, Josef Malý, Jaroslav Vokáč a František Křivánek. Níže naleznete souhrn bodů z  jednání rady, který vám přinášíme pravidelně. Jednání Rady MČ jsou neveřejná. Nás text je přepisem zápisu z jednání rady s pokusem o přiblížení jednotlivých bodů. Rada MČ dne 15.2.2016 – zápis č. 27/16/RMČ ze dne 15.2…. Read Article →