All posts by Barbora Floriánová

Nezvládnutý úkol radnice

Jsem v zastupitelstvu Dolních Chaber už sedm let a pořád mi tady ve všech argumentacích o současné neshodě na radnici vypadává ten hlavní bod. Pokud totiž máme vůbec mít vlastní radnici a zastupitelstvo, je při celkovém rozpočtu naší MČ, který loni byl pouhých cca 30 mil., naprosto zásadní získávání grantů, dotací, příspěvků,… zkrátka jakýchkoli finančních prostředků. To, co máme, je částka pouze na udržení a i tak to je málo…. Read Article →

Co dělá KV neboli kontrolní výbor?

V lednovém čísle Chaberského zpravodaje je krátká zpráva, že jsem rezignovala na členství v KV. Jelikož ne každý si tuto zkratku automaticky spojí s plným názvem, a dostalo se mi na to několik dotazů, upřesňuji, že se  jedná o kontrolní výbor. A je-li uvedena rezignace člena, je vhodné uvést i důvod. Funkce kontrolního výboru je kontrolní a zásadní. Výbor kontroluje zejména plnění usnesení zastupitelstva a rady, dále pak dodržování právních… Read Article →

Video a vyjádření k projevu na jednání Zastupitelstva hl. města Prahy

Milí čtenáři, v posledním zpravodaji jsem byla znovu výslovně obviněna ze lži, ostudy. Slova jako sebevražda, destruktivní, nehorázná lež a zrůdnost. Mnoho lidí v Chabrech se mě na to ptá. Mám svědomí čisté a nemám potřebu se obhajovat. Koho zajímají projevy, které pana starostu tak dohřály, může se podívat na video: http://www.18400.cz/files/bod11short.mp4 V mém projevu naprosto žádná lež není, o jednání o změnách na našem zastupitelstvu v něm třeba nepadlo ani… Read Article →

Z dopisu zastupitelům hlavního města Prahy k jednání ze dne 27.4.2017

Vážení kolegové zastupitelé, ráda bych se na Vás obrátila ve věci, která se týká rozhodnutí o změnách Územního plánu hl. Města Prahy, o kterých bude ZHMP jednat 27.4.2017. Jsem zastupitelkou MČ Praha Dolní Chabry již šestým rokem, postup vedení obce v poslední době považuji za nesprávný a v rozporu se zásadou dobrého hospodáře. Dvě významné změny (respektive tři), které zde níže zmiňuji, se Dolních Chaber bezprostředně týkají a jsou přímo… Read Article →

Rozkol „v politice“ není už jen na Pražském hradě

Milí Chaberáci, jak jste si možná všimli, rozkol v politice není jen na Pražském hradě, ale přenesl se i k nám na chaberskou radnici. Jak se v tom vyznat alespoň u nás, že? Řešíme dotace školy, výstavbu Nových Chaber a další návrhy změn územního plánu Dolních Chaber, které se projednávají nebo mají projednávat na magistrátu. Opozici na radnici se nelíbí nároky developera a chceme, aby žádosti o dotace byly dotahovány… Read Article →

Tradiční sokolský ples v chaberské sokolovně

V sobotu 21. ledna 2017 se v chaberské sokolovně konal tradiční sokolský ples a jako bývalá cvičitelka Sokola jsem si to nemohla nechat ujít. V sympatické atmosféře zněly známé melodie, nechyběla tombola a všichni se výborně bavili. A musím říct, že ve sokolům bez rozdílu věku elán opravdu nechybí – jakmile hudba zahrála, neseděl snad opravdu nikdo! Chaberští sokolové tak doslova vtančili do nového roku 2017 a budeme se těšit… Read Article →

Letošní úspěšná běžkařská sezóna v Chabrech

Víte, co mají v zimě společné Dolní Chabry, Kobylisy a Ďáblice? Přece báječné běžecké trasy podél Ďáblického háje! Proč jezdit autem do hor, když máme krásné stopy hned za plotem! V Jizerkách se davem ani neproderete a tady přitom zeje pole prázdnotou. A navíc letošní úroda byla v lednu štědrá, i když ted’ už pomalu vítáme jaro. Takže kdyby ještě napadlo, tak naskočit na hodinku do stopy jde na východní… Read Article →

Pozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry 2.3. 2016 v 18 hodin

Navržený program 7. zasedání ZMČ: 1) Kontrola zápisu z 6. zasedání ZMČ 2) Návrh rozpočtu pro rok 2016 3) Návrh darovací smlouvy Nadačního fondu Star Group 4) Požadavek na dotaci na úpravu školních zahrad 5) Závěrečná zpráva spol. Valbek s.r.o. 6) Příprava stavby – chodník s osvětlením v úseku Dolní Chabry – Čimice 7) Měsíční odměn y pro neuvolněné členy ZMČ pro rok 2016 8) Kontrolní řád výborů zastupitelstva 9)… Read Article →

Odpoveď panu Šušákovi

Vážený pane Šušáku, Děkuji za Váš dopis a zájem o dění v naší městské části. Jako jeden z oslovených zastupitelů se pokusím rovněž v bodech odpovědět na Váš email. 1. Nečerpání prostředků Nevyužití nabízených cenných prostředků vnímáme rovněž jako závažnou nedbalost zejména vzhledem k velmi limitovaným finančním prostředkům, kterými Chabry disponují. Vedení radnice obhajuje toto opominutí snahou získat prostředky nejprve vlastní cestou – tzn. dohodou s developerem – a teprve… Read Article →

Referendum o Beranově? Je třeba.

Ve středu 25. 5. v 18 hodin jsme se jako občané sešli v čele s panem starostou v Chaberském dvoře v hojném počtu k diskusi o projektu Nové Chabry. Sál byl úplně plný, lidé stáli i na chodbě a poslouchali pod okny. Diskuse byla zajímavá, vzrušená, je zřejmé, jak moc naši městskou část tento projekt ovlivnil a ovlivňuje, každého z nás. Škoda, že pan starosta nevyužil techniku za svými zády… Read Article →

Krajanské slavnosti

Krajanský festival v Dolních Chabrech – víme vlastně, jak významnou akci Chabry každoročně hostí? Přijďte podpořit české tradice!  Již devátém rokem uvítáme v Praze, 10. – 13. 2015, naše krajany, soubory z českých krajanských komunit v zahraničí přijedou, aby zazpívaly, zahrály a zatančily české tance a písničky, které je spojují s původní domovinou. Krajané – Češi, Moravané a Slováci, kteří žijí v zahraničí, ale váží si svých kořenů zde – často jde již… Read Article →