All posts by Alena Hájíčková

About Alena Hájíčková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod. Podílela se na řízení obchodu a ekonomiky v rodinných firmách TODPART, HANDASTRA a ve společnosti CELIO, zabývající se zpracováním odpadů, kde působila v letech 2010-2017 v controllingu a dozorčí radě společnosti. Po prodeji společnosti CELIO pracuje od roku 2017 v oddělení řízení a správy úvěrů v ČSOB. V Dolních Chabrech žije od roku 2001 společně s manželem a jejich třemi syny. S ostatními členy a přáteli ze spolku ji spojuje láska k obci a přání, aby nás život v Dolních Chabrech těšil a aby i nadále Dolní Chabry zůstávaly spokojeným místem pro život.

Informace z radnice? Pouze s odvoláním na Zákon „106“ o svobodném přístupu k informacím

Tento článek má být otištěn v únorovém čísle Chaberského zpravodaje v části vyhrazené příspěvkům zastupitelů. Nyní však čeká na to, až se k textu vyjádří Rada MČ Praha-Dolní Chabry a odsouhlasí jeho otištění v původním znění bez úprav redakce. Šéfredaktorka Chaberského zpravodaje, paní Hana Kunešová, osobně článek zaslala Radě MČ Praha-Dolní Chabry, aby se k jeho obsahu Rada vyjádřila, cituji: „v souladu s tiskovým zákonem o vyváženosti zpravodajství na stránkách… Read Article →

Nemáme důvod nikomu lhát

Ráda bych uvedla na pravou míru nařčení ze lží a pomluv, které se, dle slov pana starosty, objevují na stránkách www.18400.cz a týkají se našich stížností na neinformovanost občanů a hlavně zastupitelů o změnách územního plánu, navržených naší městskou částí. Změny územního plánu Z2844 (komunikace V Kratinách), Z2853 (změna zeleně a orné půdy na pozemky pro vícepodlažní domy) a Z2866 (nové rodinné domy) byly skutečně zastupitelstvu v průběhu let 2011 – 2012… Read Article →

Jednání o rozšíření budovy základní školy

Schůzka s radními MČ Praha 8 Dolní Chabry ve středu 9.9.2015 v prostorách ZŠ Spořická neproběhla za účasti investora společnosti STAR GROUP, tak jak většina z nás očekávala. Pouze STAR GROUP by nám dle radních dokázal upřesnit svou žádost o navýšení koeficientu zastavěnosti v lokalitě Beranov. Společnost STAR GROUP žádá o změnu územního rozhodnutí v podobě zvýšení koeficientu zastavěnosti z 0,8 na 1,1 u jedné a z 0,8 na 1,4 u další etapy výstavby. Na náš dotaz,… Read Article →