Informace z radnice? Pouze s odvoláním na Zákon „106“ o svobodném přístupu k informacím

Tento článek má být otištěn v únorovém čísle Chaberského zpravodaje v části vyhrazené příspěvkům zastupitelů. Nyní však čeká na to, až se k textu vyjádří Rada MČ Praha-Dolní Chabry a odsouhlasí jeho otištění v původním znění bez úprav redakce. Šéfredaktorka Chaberského zpravodaje, paní Hana Kunešová, osobně článek zaslala Radě MČ Praha-Dolní Chabry, aby se k jeho obsahu Rada vyjádřila, cituji: „v souladu s tiskovým zákonem o vyváženosti zpravodajství na stránkách… Read Article →

V Dolních Chabrech prý dochází k záměrné mystifikaci občanů

Nedávno zesnulý český herec Jan Tříska řekl: „Přál jsem si nebýt ničí nepřítel, ale když mě tak někdo vnímal, odmítl jsem být jeho oběť.“ Zářijové číslo našeho tištěného magazínu, věnované hlavně představení návrhů změn územního plánu v Dolních Chabrech vyvolalo nečekaný rozruch. Rétorika jako z anticharty, veřejná obžaloba našeho spolku a některých jeho konkrétně jmenovaných členů z porušování zákonů, podněcování zášti a nenávisti, používání propagandistických metod, úmyslné mystifikace občanů obce,… Read Article →

Povede tranzitní evropská dálniční síť pouhých 100 metrů od domů v Dolních Chabrech?

Situace ohledně výstavby dálničního okruhu kolem Prahy je stále velmi nepřehledná. Ve hře je mnoho zainteresovaných subjektů a hodně peněz. V minulých letech se uskutečnila řada besed na téma okruhu. Další události se ale začaly odehrávat na půdě hl. m. Prahy, ministerstev, Evropské komise, kde možnost občanů efektivně přímo zasáhnout byla minimální. Přestože je stavba okruhu věcí státu, v poslední době se velmi aktivně do prosazování stavby okruhu právě v… Read Article →

Třetí číslo tištěného magazínu 18400.cz míří do vašich schránek

V pátek 8. prosince 2017 vyšlo třetí číslo tištěného magazínu 18400.cz, sesterského média našich internetových stránek. Na osmi stranách textu zde najdete několik zajímavých témat. Hlavním tématem je tentokrát situace kolem plánované výstavby a samotného procesu plánování tranzitního okruhu kolem Prahy. Na toto téma již byly napsány desítky článků a natočeny hodiny televizních reportáží. V našem článku se Petr Kasa pokusil o sumarizaci aktuální situace. Pokud by Vám magazín do… Read Article →

Historicky nejčtenější článek na 18400.cz zaujal i Českou televizi

Zaznamenali jste minulou středu na našich stránkách článek pojednávající o dopisu starosty Dolních Chaber předsedovi spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s.? Vězte tedy, že se jednalo o historicky nejúspešnější článek v několikaleté historii našich stránek. Za jediný den si jej přečetlo více jak 4500 čtenářů. To je více, než mají celé Dolní Chabry obyvatel. A mezi čtenáři byla i redaktorka Událostí České televize, kterou dopis pana starosty zaujal natolik, že obratem… Read Article →

Vyjádření spolku, které jsme požadovali a stále požadujeme otisknout v Chaberském zpravodaji

Vážený pane starosto, vážený pane zastupiteli, minulý týden jsme obdrželi prostřednictvím e-mailové schránky info@18400.cz dva otevřené dopisy, ve kterých se kriticky vyjadřujete k zářijovému vydání tištěného informačního materiálu spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. – 18400.cz. Také na webových stránkách MČ Praha – Dolní Chabry a v říjnovém vydání Chaberského zpravodaje byly uveřejněny Vaše dopisy společně s výzvou pana starosty k občanům Dolních Chaber. V těchto dopisech obviňujete autory článků (aktivní… Read Article →

Co se odehrálo na zastupitelstvu 4. prosince 2017

Výjimečně v pondělí 4. 12. 2017 se konalo již 20. veřejné jednání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry. Program vypadal relativně dlouhý, ale většina bodů nevyvolala takové emoce jako bývá obvyklé. Dovolte mi krátce informovat o tom, co nás zaujalo nejvíce. Prvním zásadním bodem byla výměna jednoho člena Zastupitelstva. Ze zdravotních důvodů rezignoval na svou funkci zastupitele pan Jaroslav Vokáč a byl ve funkci nahrazen paní Věrou Doušovou. Drobná… Read Article →

Pokuta až 30.000 Kč, když půjdete se sousedy v Chabrech na pivo. Opravdu?

Dne 22. listopadu 2017 obdržel předseda spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s. pan Stanislav Vyšín dopis starosty městské části, ve kterém ho jako předsedu spolku pan Malina upozorňuje, že spolek jako svolavatel veřejných shromáždění, myšleno nejspíš setkávání nad pivem v restauraci U Trumpety, je povinen s požadovaným předstihem pěti dnů tato svá setkávání oznámit úřadu (celé znění dopisu najdete na konci textu). Ano přiznáváme, jsme vinni. Jsme zaměstnaní a činorodí lidé,… Read Article →

Cenzura v Chaberském Zpravodaji

Ač v říjnovém čísle Chaberského Zpravodaje vyšly hned dva otevřené dopisy či výzvy, které mají dodnes své výsadní místo na webových stránkách obce, otištění naší odpovědi se v listopadovém a ani zřejmě následujícím čísle nedočkáte. Uznejte sami, že text: „v naší městské části se hromadí lživé a účelově překroucené informace, kterými se hrstka aktivistů s podporou opozice snaží vnést do našich Chaber nenávist, závist, strach a paniku“, si odpověď zasluhuje…. Read Article →