Rady radě aneb interpelace na scéně

Ve středu 7. března 2018 proběhlo 22. zasedání Zasupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry. Kromě množství projednávaných (a vyřazených) bodů programu jsem byl velmi zvědavý na horkou novinku v jednacím řádu našeho zastupitelstva, na bod „Interpelace občanů.“ S příspěvkem v něm nakonec vystoupil jen jeden občan, MUDr. Petr Závitkovský. Kompletní text interpelace s jeho dovolením zveřejňuji: „Interpelace na starostu MČ Praha 8-Dolní Chabry pana Miroslava Malinu, týkající se spolupráce MČ s advokáty JUDr…. Read Article →

Nezvládnutý úkol radnice

Jsem v zastupitelstvu Dolních Chaber už sedm let a pořád mi tady ve všech argumentacích o současné neshodě na radnici vypadává ten hlavní bod. Pokud totiž máme vůbec mít vlastní radnici a zastupitelstvo, je při celkovém rozpočtu naší MČ, který loni byl pouhých cca 30 mil., naprosto zásadní získávání grantů, dotací, příspěvků,… zkrátka jakýchkoli finančních prostředků. To, co máme, je částka pouze na udržení a i tak to je málo…. Read Article →

Další jednání zastupitelstva bylo svoláno na příští středu 7. března v 18:00 hodin

Poslední jednání zastupitelstva Dolních Chaber bylo rozpuštěno po několika minutách, pro nízkou účast zástupců vládnoucí Volby pro Chabry. Další jednání je svoláno na středu 7. března 2018, program je prakticky totožný a pokud se dostaví dostatek zástupců vládní Volby pro Chabry očekáváme, že by se tentokrát již mohlo konat dle přiloženého programu. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Kabaret jménem Volba pro Chabry posunul tragikomedii na naší radnici opět na vyšší úroveň.

Dne 21. 2. 2018 se konalo zatím nejbizarnější veřejné jednání Zastupitelstva MČ Praha –  Dolní Chabry v jeho historii. Jednání bylo svoláno do omezených prostor knihovny Chaberského dvora. V 18 hodin pan starosta Malina přivítal celkem 11 zastupitelů (6 z VPCH a 5 opozičních zastupitelů) a přítomné občany. Již při úvodních formalitách došlo k prvnímu paradoxu – pan zastupitel Richter odmítl být členem návrhového výboru z důvodu, že nemá brýle. Přišlo mi to nejprve podivné,… Read Article →

Pravděpodobě nejkratší jednání zastupitelstva „rozpuštěno“ po pouhých šesti minutách

Dnešní jednání zastupitelstva v Dolních Chabrech skončilo dříve, než začalo. Hned prvním bodem bylo schválení programu dnešního jednání. Z patnáctičlenného zastupitelstva se dnešního jednání zúčastnilo pouze 11 (6 členů za Volbu pro Chabry a 5 členů ostatních uskupení). Členové Volby pro Chabry jedním hlasem proti (jmenovitě starosta Miroslav Malina) a pěti hlasy „zdržel se“ ukončili jednání po pouhých šesti minutách. Termín dalšího jednání prý bude zveřejněn v zákonné lhůtě a… Read Article →

Již tuto středu 21. 2. se koná 21. veřejné zasedání zastupitelstva

Ve středu 21. 2. od 18:00 se bude konat veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry. Pozor, tentokrát v prostorách knihovny Chaberského dvora. Na programu je rozpočet městské části na rok 2018, ale i návrh na odvolání předsedkyně redakční rady Chaberského zpravodaje a pana starosty jako člena redakční rady, projednání petice na záchranu Beranovky, či zrušení rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí daru panu starostovi ve výši 60 000 Kč…. Read Article →

Volba pro Chabry nezákonně nadělila starostovi Malinovi 60 000 Kč

Před 5 roky byli rodiče požádáni ředitelkou MŠ na Hrušovanském náměstí paní Nikodýmovou o finanční dar, protože v té době chyběly prostředky na rekonstrukci hřiště u této školky a získat podporu z veřejných prostředků nebylo údajně možné. Přestože naše dcera navštěvovala tuto školku již posledním rokem, rádi jsme přispěli několika tisíci korunami. Podle informací z jednání ZMČ Dolní Chabry ze 4. prosince 2017 se pravděpodobně situace výrazně změnila a financí je asi dostatek. Dvě… Read Article →

Chaberský zpravodaj: Neuvěřitelné totalitní praktiky ve Vaší schránce. Každý měsíc. Přímo z radnice.

Chaberský zpravodaj neuveřejňuje názory občanů a opozičních zastupitelů, pokud se neshodují s názory vedení obce. Zveřejňujeme alarmující vyjádření šéfredaktorky Chaberského zpravodaje. Redakční rada zpravodaje nerespektuje tiskový zákon a používá cenzuru. Naše obecní periodikum je pouhých 9 měsíců před komunálními volbami plně v rukou vládnoucí Volby pro Chabry. Slíbili jsme Vám, že články, které Chaberský zpravodaj odmítne uveřenit, si budete moct přečíst na našich webových stránkách. Níže naleznete poslední ze tří příspěvků,… Read Article →

V Kratinách aneb petice za záchranu Beranovky

Tento článek nemohl být publikován v únorovém vydání Chaberského zpravodaje. Ač mám na jeho publikaci jako zastupitelka přednostní právo, nejen dle tiskového zákona, ale i dle Pravidel tvorby a schvalování Chaberského zpravodaje, který schválila rada městské části, do dnešního dne se mi nedostalo řádného vysvětlení, proč nakonec otištěn nebyl. Ulice V Kratinách je zčásti jednosměrná komunikace vedoucí kolem základní školy směrem k Beranovu. Mezi lidmi se vžilo označení Beranovka pro tu… Read Article →

Tak jsem doufal. Marně…

Únorové číslo Chaberského zpravodaje jsem otevíral s velkou dávkou zvědavosti. Těšil jsem se mj. na to, jakým způsobem budou na stránkách uváděny příspěvky dolnochaberských opozičních zastupitelů, tedy všech těch, kteří nejsou členy „vládnoucí“ Volby pro Chabry. Ale ouha, po prolistování Zpravodajem jsem to musel vzít ještě jednou v domnění, že jsem, se přehlédl. Na stránce, původně určené opozici, se v rohu krčil jediný příspěvek od ing. Floriánové. O dalších avizovaných článcích ani vidu…. Read Article →

Informace z radnice? Pouze s odvoláním na Zákon „106“ o svobodném přístupu k informacím

Tento článek má být otištěn v únorovém čísle Chaberského zpravodaje v části vyhrazené příspěvkům zastupitelů. Nyní však čeká na to, až se k textu vyjádří Rada MČ Praha-Dolní Chabry a odsouhlasí jeho otištění v původním znění bez úprav redakce. Šéfredaktorka Chaberského zpravodaje, paní Hana Kunešová, osobně článek zaslala Radě MČ Praha-Dolní Chabry, aby se k jeho obsahu Rada vyjádřila, cituji: „v souladu s tiskovým zákonem o vyváženosti zpravodajství na stránkách… Read Article →