Petice: Nesouhlasím s plánem starosty Maliny na silnici V Kratinách a likvidaci „beranovky“

Výsledek Chaberského referenda naznačil, že je nutné komplexně řešit oblast Beranova. Situace však podle mě není tak zoufalá, aby bylo nutné „překopávat“ stávající územní plán. Intenzita individuální automobilové dopravy je kritická hlavně v ranních hodinách a obec stojí na rozhraní, zda rozvoj dopravy směřovat k preferenci automobilové dopravy nebo upřednostnit pěší dopravu v kombinaci s MHD, což je nynější trend v západní Evropě. Poslední krok starosty v návrhu přeměny „beranovky“… Read Article →

Děkujeme

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim příznivcům a především těm, kteří si včera udělali čas a dorazili na naše setkání. Rádi jsme Vás všechny poznali, popovídali si s Vámi. Budeme se těšit příště, a to 5. října. Děkujeme za Vaši podporu 18400.cz – Za lepší Chabry  

Již druhé tištěné vydání magazínu 18400.cz najdete ve vašich schránkách

V pátek 1. září 2017 vyšlo již druhé číslo tištěného magazínu 18400.cz, sesterského média našich internetových stránek. Rozsah je opět 8 stran textu. Tentokrát jsme se zaměřili především na plánovaný rozvoj a změny územního plánu s tím související. Najdete v něm celkem čtyři články, na jejichž tvorbě se podílelo pět autorů (všichni členové spolku ZA LEPŠÍ CHABRY, z. s.) a přehlednou mapu připravovaných změn územního plánu Dolních Chaber na zadní… Read Article →

Námitky do územního řízení na stavbu Nové Chabry etapy F a G podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY

Níže naleznete námitky k územnímu řízení o umístění stavby etap F a G projektu Nové Chabry podané spolkem ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s.   Věc: Oznámení zahájení územního řízení „Nové Chabry – fáze F a G“ Dne 18. 7. 2017 bylo na úřední desce MČ Praha 8 a na úřední desce MČ Praha Dolní Chabry zveřejněno oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání… Read Article →

Námitky k územnímu řízení na stavbu „Nové Chabry – fáze F a G“

Včera 2. 8. 2017 byl poslední den pro podání námitek k probíhajícímu územnímu řízení dalších dvou etap (F a G) projektu Beranov – Nové Chabry. Podrobně jsme o tomto řízení informovali v předchozím článku zastupitelky Mgr. Kateřiny Šilhové. Podle informací, které máme k dispozici, bylo v řádném termínu podáno hned několik poměrně rozsáhlých námitek dotčených občanů okolních domů, spolku ZA LEPŠÍ CHABRY a také Městská část Praha – Dolní Chabry podala… Read Article →

18. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červenci 2017

Na 18. mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 19. července 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Prom. ped. Martina Cutycha na funkci člena Rady MČ Praha – Dolní Chabry a rezignaci pana Josefa Malého na funkci člena Rady MČ a na funkci místostarosty MČ Praha – Dolní Chabry. Zastupitelstvo zvolilo veřejným hlasováním pana Jana Vokurku a paní Lenku Nikodýmovou na funkci… Read Article →

Léto – čas malin, plavek a územních řízení pro velké stavby

Územní a stavební řízení se k veřejností neoblíbeným stavbám zahajují zásadně buď v čase letních dovolených nebo vánočních svátků, kdy je občanská bdělost oslabena vidinou dovolené či vánočního veselí. A tak dne 18. 7. 2017 bylo na elektronické úřední desce vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků pro stavbu nazvanou „Nové Chabry – fáze F… Read Article →

17. veřejné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Chabry v červnu 2017

Na 17. veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry se dne 21. června 2017 jednalo a hlasovalo o následujících bodech: Mgr. Richter požádal o vyřazení bodu č. 10 (Referendum – splnění oznamovací povinnosti MČ) z důvodu opakovaného projednávání. Starosta představil Mgr. Zvolánkovou, která je právní zástupkyní v oblasti územně samosprávných celků. Zasedání Zastupitelstva se účastnila jako poradkyně jednání ZMČ. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet MČ Praha – Dolní Chabry k… Read Article →

Kamiony do Prahy aneb rozdíly mezi tranzitní a městskou dopravou

Laik by se správně domníval, že už každé malé dítě ví, jaký je rozdíl mezi městkou komunikací a dálnicí pro tranzitní kamionovou dopravu. Zeptal jsem se svého sedmiletého syna a vysvětlil mi to zcela srozumitelně. Asi by bylo žádoucí, aby to konečně také vysvětlil zodpovědným „odborníkům“. Radní Hlavního města Prahy tento týden schválili, že žádné nákladní auto delší než 12 metrů nebude moci vjet do hlavního města. Zvolili tak nejtvrdší… Read Article →

Mimořádné jednání zastupitelstva proběhlo v rekordně krátkém čase

Ve středu 19. 7. 2017 se konalo v Chaberském dvoře mimořádné jednání zastupitelstva městské části. Na programu dle pozvánky byly pouze 3 body. Prvním bodem byly personální změny v Radě městské části. S velkým podivem si obyvatelé vyslechli informaci o rezignaci obou dvou dosud pravděpodobně nejaktivnějších členů Rady – Martina Curycha a Josefa Malého. Speciálně rezignace druhého jmenovaného byla velkým překvapením, neboť pan Malý byl velmi aktivní i jako místostarosta… Read Article →

Atletický úspěch chaberských amatérských běžců

Ve čtvrtek 15. června 2017 se konala tradiční Run Czech štafeta 4 x 5 km v pražské Stromovce. Na startu se sešlo téměř 2000 závodníků. Dolní Chabry zde měly zastoupení ve složení Karolína Drew, Markéta Vyšínová, Stanislav Vyšín a Petr Kasa. Trať dlouhou 20 km zdolali za velmi slušných 1:30:46 a obsadili skvělé 49. místo v celkovém pořadí téměř 500 štafet. Nutno dodat, že víteznou štafetu do cíle dovedl Jiří… Read Article →

„Boj o Kratiny“ pokračuje a nově můžete interpelovat své zastupitele

Ve středu 21. 6. 2017 se konalo již 17. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry. Účast z řad diváků byla i tentokrát hojná. Ačkoliv se jednalo v první letní (a tedy nejdelší) den v roce, zasedání bylo překvapivě rychlé. Osobně mě zaujaly dva body. Prvním, který stojí za to zmínit, je nově vznikající pracovní skupina na chaberské radnici, která se bude věnovat silničnímu okruhu kolem Prahy, respektive… Read Article →